lại thêm một ngày tháng tám
từ lâu quên đếm tuổi mình
lại thêm một ngày sinh nhật
bên tr?i viễn xứ chạy quanh

em xưa tóc dài xuống phố
anh theo quên đếm tuổi mình
xa nhau lá vàng nỗi nhớ
bây gi? lối cũ buồn tênh

em xưa môi cư?i mắt liếc
một lần lạc bước v? đâu ?
chia tay tháng năm bi?n biệt
ta thành mùa cũ trong nhau

em xưa chưa l?i th? ước
bây gi? còn nửa vầng trăng
chút tình không ai giữ được
trôi theo con nước độc hành

lại thêm một ngày tháng Tám
bao năm quên mất tuổi mình
anh như cây sồi lẻ bạn
xa ngư?i nhớ mãi không quên