Nên cẩn thận khi dùng những software này, đôi lúc locked xong không nhớ password mở ra lại không được đó.