PDF-XChange Viewer là phần mềm đọc PDF file miễn phí: lẹ hơn Adobe Reader, đơn giản nhưng nhiều chức năng hơn Foxit Reader. Có chức năng thêm note, text, highlight text, vv... Không có quảng cáo và popup.Download: http://www.docu-track.co.uk/PDFXVwer.zip
Source: http://www.docu-track.com/product/pdf-xchange-viewer