Trích Đoạn: Áo Cưới Trước Cổng Chùa
Nghệ Sĩ: Lệ Thủy, Tô Kim Hồng, Thanh Nguyệt, Lương Tuấn, Thanh Tòng, Diệp Lang


4.


5.