Những bài nhạc của Yann Tiersen sáng tác trong phim Amélie.