Results 1 to 12 of 12

Thread: Album Mối Tình Giê-Su - Giang Ân

 1. #1
  Senior Member
  Join Date
  Jan 2008
  Posts
  286

  Default Album Mối Tình Giê-Su - Giang Ân  Album Mối tình Giê-Su – Giang Ân

  Bao la tình Chúa – Giang Ân (Mai Hậu)
  Bên đời lãng du – Giang Ân (Xuân Trường)
  Có Chúa trong đời – Giang Ân (Hùng Linh)
  Con tim thao thức – Giang Ân (Xuân Trường)
  Khúc ca cảm tạ - Giang Ân (Tốp ca)
  Lời thì thầm dâng Chúa – Giang Ân (Mai Hậu)
  Mối tình Giê-Su – Giang Ân (Mai Hâụ)
  Ngài gọi con đi – Giang Ân (Tấn Đạt)
  Như đuốc thiêng – Giang Ân (Hùng Linh)
  Tình Chúa cao vời – Giang Ân (Hồng Nhung)
  Tôi gặp Giê-Su – Giang Ân (Trần Ngọc)
  Last edited by Nguyên Thoại; 02-24-2008 at 08:58 PM.

 2. #2
  Senior Member
  Join Date
  Jan 2008
  Posts
  286

  Default Re: Album Mối Tình Giê-Su - Giang Ân  Download


  Bao la tình Chúa

  Sáng tác : Giang Ân
  Trình bày : Mai Hậu

  Last edited by Nguyên Thoại; 02-24-2008 at 09:07 PM.

 3. #3
  Senior Member
  Join Date
  Jan 2008
  Posts
  286

  Default Re: Album Mối Tình Giê-Su - Giang Ân  Download

  Bên đời lãng du

  Sáng tác : Giang Ân
  Trình bày : Xuần Trường


 4. #4
  Senior Member
  Join Date
  Jan 2008
  Posts
  286

  Default Re: Album Mối Tình Giê-Su - Giang Ân  Download


  Có Chúa trong đời

  Sáng tác : Giang Ân
  Trình bày : Hùng Linh


 5. #5
  Senior Member
  Join Date
  Jan 2008
  Posts
  286

  Default Re: Album Mối Tình Giê-Su - Giang Ân  Download


  Con tim thao thức

  Sáng tác : Giang Ân
  Trình bày : Xuân Trường


 6. #6
  Senior Member
  Join Date
  Jan 2008
  Posts
  286

  Default Re: Album Mối Tình Giê-Su - Giang Ân  Download

  Khúc ca cảm tạ

  Sáng tác : Giang Ân
  Trình bày : Tốp ca


 7. #7
  Senior Member
  Join Date
  Jan 2008
  Posts
  286

  Default Re: Album Mối Tình Giê-Su - Giang Ân  Download

  Lời thì thầm dâng Chúa

  Sáng tác : Giang Ân
  Trình bày : Mai Hậu 8. #8
  Senior Member
  Join Date
  Jan 2008
  Posts
  286

  Default Re: Album Mối Tình Giê-Su - Giang Ân  Download

  Mối tình Giê-Su

  Sáng tác : Giang Ân
  Trình bày : Mai Hậu 9. #9
  Senior Member
  Join Date
  Jan 2008
  Posts
  286

  Default Re: Album Mối Tình Giê-Su - Giang Ân  Download


  Ngài gọi con đi

  Sáng tác : Giang Ân
  Trình bày : Tấn Đạt


 10. #10
  Senior Member
  Join Date
  Jan 2008
  Posts
  286

  Default Re: Album Mối Tình Giê-Su - Giang Ân  Download


  Như đuốc thiêng

  Sáng tác : Giang Ân
  Trình bày : Hùng Linh


 11. #11
  Senior Member
  Join Date
  Jan 2008
  Posts
  286

  Default Re: Album Mối Tình Giê-Su - Giang Ân  Download


  Tình Chúa cao vời

  Sáng tác : Giang Ân
  Trình bày : Hồng Nhung


 12. #12
  Senior Member
  Join Date
  Jan 2008
  Posts
  286

  Default Re: Album Mối Tình Giê-Su - Giang Ân  Download


  Tôi gặp Giê-su

  Sáng tác : Giang Ân
  Trình bày : Trần Ngọc


Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts