Trong hơn một tuần lễ qua, VietNhim gặp hết trục trặc này đến trục trặc khác:

- Datacenter của VietNhim vì do bất cẩn rút điện khỏi server vào ngày 28 tháng 10 và xóa tất server của VietNhim vào rạng ngày 1 tháng 11. Tất cả data bị mất hết.

- Do database của Động Nhím quá lớn, VL làm backup không được. Do đó chỉ có cách dùng lại cái backup cũ vào ngày 11 tháng 4 năm nay. Bao nhiêu dữ kiện từ ngày đó cho đến ngày 29 tháng 10 đều bị mất hết. Những hội viên nào ghi danh sau ngày 11 tháng 4 đều phải ghi danh trở lại.

- Hiện thời tuy Động Nhím hoạt động lại bình thường nhưng chữ Việt trong ĐN bị hư rất nhiều. Trong vài ngày tới chúng tôi cố gắng sửa lại.

Chúng tôi mong các hội viên cũng như khách mới lẫn cũ tiếp tụ ủng hộ VietNhim.

Việt Lang