Results 1 to 6 of 6

Thread: Tin Lành Thật Là Gì ?

 1. #1
  Bé Khó Chịu :-) Magnolia's Avatar
  Join Date
  May 2005
  Location
  Sắp Di Dân Lên Thiên Đàng
  Posts
  410

  Default Tin Lành Thật Là Gì ?

  Tin Lành Thật Là Gì ?

  Tin Lành thật là gì? Không có câu h?i nào quan tr?ng hơn mà thế giới ngày hôm nay phải đối diện. Thật vậy, bởi chỉ có Tin Lành thật mới cung cấp câu trả l?i để cứu chúng ta kh?i phải trãi qua cõi đ?i đ?i dưới cơn thạnh nộ của ?ức Chúa Tr?i. Vì vậy, khi chúng ta tìm hiểu để nhận ra Tin Lành thật, chúng ta sẽ cố gắng tìm ra câu trả l?i cho những câu h?i sau đây: Tin Lành thật được hình thành và xác định bởi thẩm quy?n nào? Sứ điệp của Tin Lành thật là gì? Mệnh lệnh của Tin Lành thật là gì?

  Chúng ta nghe nhi?u loại bài giảng khác nhau; chúng ta đ?c Kinh Thánh chỗ nầy chỗ n?; đại khái chúng ta nghe nhi?u đi?u tốt v? Tin Lành. Chúng ta nghe làm thế nào để bước đi như những Cơ đốc nhân; chúng ta thấy những qui tắc trong Kinh Thánh mà ?ức Chúa Tr?i đã ban cho chúng ta hầu làm ích cho con ngư?i. Nhưng, chúng ta bắt đầu tự h?i, cấu trúc cơ bản của Tin Lành Chúa Giê-xu Christ là gì? Chúng ta có thể dẹp b? đi?u thứ yếu để đối diện với đi?u thật thiết yếu, là cốt lõi của Tin Lành không?

  ?ể thật sự biết Tin Lành là gì, trước tiên chúng ta phải định rõ thẩm quy?n nào đã kếu cấu và xác định Tin Lành này. ?i?u nầy là cần thiết vì bản chất của Tin Lành thật được định nghĩa và củng cố bởi thẩm quy?n thiêng liêng của nó. Trên thực tế, bản chất của mỗi tôn giáo, giáo phái, hệ thống tư tưởng được định rõ và xây dựng bởi thẩm quy?n mà hệ thống tôn giáo đó công nhận.

  Thí dụ, ngư?i theo Hồi Giáo có thể ao ước muốn biết làm thế nào để sống như một tín hữu Hồi Giáo tốt. Vì vậy h? cẩn thận tham khảo kinh Koran, một quyển sách mà ngư?i Hồi Giáo tin rằng ?ức Chúa Tr?i phán trong đó. Vì vậy kinh Koran là thẩm quy?n bằng văn tự hình thành nguyên tắc cơ bản của Hồi Giáo, là đạo Hồi. Do Thái Giáo chính thống có một thẩm quy?n khác. Nó bao gồm cái mà chúng ta g?i là Cựu Ước, kèm theo những tác phẩm của giáo hội tổ tiên xem là được hà hơi thiêng liêng. ?ó là thẩm quy?n tạo nên bản chất và đặc tính của Do Thái Giáo. V? một phương diện khác, ngư?i Mormon (Mặc-Môn) có thẩm quy?n thiêng liêng của Kinh Thánh, cộng với sách của Mormon, mà h? tin rằng được hà hơi thiêng liêng. Bởi vì sách của Mormon đến sau Kinh Thánh nên trở thành cái bóng che phủ cả Kinh Thánh. Nghĩa là những ngư?i theo đạo Mormon xem xét những gì h? đ?c trong Kinh Thánh dưới ánh sáng của những gì h? tìm thấy trong kinh của Mormon.

  Tương tự, ngư?i Công Giáo La Mã vẫn đi theo một "tin lành" khác. Thẩm quy?n hình thành và xác định "tin lành" của h? bắt đầu với Kinh Thánh. Nhưng những sách Apocrypha (ngụy kinh) khác cũng là một phần của thẩm quy?n đó, như là khải tượng của Joan ở Arc, khải tượng của Fa-ti-ma, và những l?i nói xem là không h? sai lầm của ?ức Giáo Hoàng. Tất cả những đi?u nầy được xem như là thần thánh, rồi cùng nhau h? tạo ra thẩm quy?n tạo nên đặc tính của "tin lành" Công Giáo La Mã.

  Cũng vậy, "phong trào ân tứ" có thẩm quy?n của nó. "Tin lành" đó tin rằng Kinh Thánh là L?i của ?ức Chúa Tr?i nhưng cũng tin nơi khải thị thiêng liêng qua những khải tượng, tiếng phán, hoặc tiếng lạ, mà sự mở rộng thẩm quy?n của những đi?u nầy vượt qua cả Kinh Thánh. Vì vậy, nó có thẩm quy?n của nó là Kinh Thánh, cộng với những sứ điệp mà ngư?i ta cho là nhận được từ Thượng ?ế qua những giấc mơ, khải tượng và tiếng lạ. ?i?u nầy mở rộng thẩm quy?n hình thành và xác định đặc tính của "tin lành" quy?n phép.

  Xin ghi nhớ rằng mỗi lần chúng ta có một thẩm quy?n khác, chúng ta cũng có một loại "tin lành" khác. Nói một cách khác, mỗi "tin lành" được xây dựng và xác định bởi thẩm quy?n của nó. Vì vậy khi thẩm quy?n khác nhau, chính những "tin lành" đó cũng khác nhau.

  Nhưng Tin Lành thật của Chúa Giê-xu Christ là gì? Ai mới có thể cứu nhân loại kh?i tội lỗi của h?? Thẩm quy?n thiêng liêng đã cấu tạo và xác định Tin Lành đó là gì? ?ây là một vài câu trong những câu h?i có tính chất khẳng định mà giáo hội ngày hôm nay phải đối diện, bởi vì chúng ta đang sống trong th?i đại khi mà những "tin lành" đang phát triển nhanh. Xoay qua hướng nào chúng ta cũng tìm thấy những loại "tin lành" khác nhau. Thật vậy, chúng ta tự h?i, làm sao tôi có thể thật sự biết rằng tôi đang đi theo một Tin Lành thật?

  Một định nghĩa đôi khi được đưa ra để mô tả Tin Lành thật trong I Giăng 4:2. Chúng ta đ?c thấy, nếu chúng ta xưng rằng ?ấng Christ đã đến trong xác thịt thì chúng ta bởi ?ức Chúa Tr?i. Nhưng khi chúng ta đ?c trong Luca 4:34, những ma quỉ cũng nhận rằng Chúa Giê-xu Christ đã đến trong xác thịt và chúng vẫn ở dưới cơn thạnh nộ của ?ức Chúa Tr?i. Vì vậy định nghĩa cá biệt đó đứng một mình có thể không th?a đáng trong m?i trư?ng hợp. Chúng ta cần phải biết nhi?u hơn v? những định nghĩa và nội dung của Tin Lành. Vì thế, chúng ta cần phải tìm ra thẩm quy?n thiêng liêng thiết lập và xác định đặc tính và bản chất của Tin Lành thật.

  Kinh Thánh chỉ rõ ra rằng chỉ có Kinh Thánh và toàn bộ Kinh Thánh là thẩm quy?n thiết lập Tin Lành của Chúa Giê-xu Christ. Khải Huy?n 22:18-19 nói rõ: Tôi ng? cho kẻ nào nghe l?i tiên tri trong sách nầy: nếu ai thêm vào sách tiên tri nầy đi?u gì, thì ?ức Chúa Tr?i sẽ thêm cho ngư?i ấy tai nạn đã ghi chép trong sách nầy. Và kẻ nào bớt đi?u gì trong những l?i ở sách tiên tri nầy, thì ?ức Chúa Tr?i sẽ cất lấy phần h? v? cây sự sống và thành thánh, mà đã chép ra trong sách nầy.

  Bởi l?i tuyên bố trên ?ức Chúa Tr?i đã thiết lập những qui luật của Tin Lành thật. Nó được giới hạn chỉ trong một mình Kinh Thánh mà thôi.

  Vì vậy, Kinh Thánh là thẩm quy?n thiêng liêng thật. ?ó là thẩm quy?n duy nhất và tr?n vẹn hình thành nên Tin Lành của Chúa Giê-xu Christ chúng ta. Vì là thẩm quy?n thiêng liêng, vì đến từ ?ức Chúa Tr?i nên Kinh Thánh có uy quy?n tuyệt đối trên đ?i sống chúng ta. Chúng ta phải đ?c một cách khao khát; chúng ta phải h?c Kinh Thánh một cách sốt sắng với tinh thần sẵn sàng vâng phục. Và nếu chúng ta khám phá ra trong đ?i sống mình có bất cứ loại thói quen nào, hoặc bất cứ loại giáo lý nào đi ngược lại với L?i của ?ức Chúa Tr?i, là con cái của ?ức Chúa Tr?i, trong chúng ta sẽ có ao ước mạnh mẽ để thay đổi thói quen hoặc giáo lý đó, để rồi chúng ta sẽ nên trung tín với L?i của ?ức Chúa Tr?i hơn.

  Nếu chúng ta đi theo một thẩm quy?n hẹp hơn hoặc rộng hơn sự duy nhất và toàn bộ của Kinh Thánh thì chúng ta không đi theo Tin Lành của Kinh Thánh. Không cần biết sự thánh khiết của nó biểu lộ ra như thế nào, một "tin lành" như vậy sẽ không dẫn đến sự cứu rỗi.

  Bây gi? chúng ta biết rằng Kinh Thánh là thẩm quy?n thiết lập Tin Lành thật, nhưng chúng ta tự h?i tr?ng tâm sứ điệp của Tin Lành thật là gì? Chúng ta có thể nói rằng Tin Lành là bức thư yêu thương của ?ức Chúa Tr?i gửi cho loài ngư?i mà nh? nó chúng ta mới có thể trở nên công bình, biết được tình yêu của ?ức Chúa Tr?i, bước vào một đ?i sống sung mãn, hoặc h?c tập sống cho sự vinh hiển của ?ức Chúa Tr?i. Chúng ta có thể suy nghĩ đến nhi?u câu Kinh Thánh mô tả và thậm chí kết tinh nên tính chất căn bản của Tin Lành.

  Thật vậy, dù sao đi nữa, tôi nghĩ rằng chúng ta có thể tìm thấy sự tóm lược trong Giăng 3:16 là ý nghĩa cốt yếu của Tin Lành. Câu Kinh Thánh nầy dẹp b? tất cả những đi?u khác để đi ngay đến sứ điệp cốt yếu. Chúng ta đ?c: "Vì ?ức Chúa Tr?i yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hể ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đ?i đ?i."

  Thư?ng thư?ng những nhà thần h?c chú tr?ng đến phần đầu của câu: "Vì ?ức Chúa Tr?i yêu thương thế gian . . ." ?ó là một câu tuyệt v?i giới thiệu với chúng ta một lẽ thật lạ lùng mà ?ức Chúa Tr?i với tình yêu cao cả đã cung cấp sự cứu rỗi cho tất cả ai tin nhận nơi ?ức Chúa Giê-xu Christ. Nhưng tình yêu của ?ức Chúa Tr?i và sự cứu rỗi mà Ngài ban cho một cách rộng rãi sẽ không được hiểu đầy đủ trừ khi chúng ta cũng hiểu được ý nghĩa của chữ "hư mất" tìm thấy sau đó ở trong câu nầy. ?t khi chúng ta nghe được một bài giảng dựa trên câu, ". . . không bị hư mất . . . ." thế nhưng câu ấy cũng là một phần cần thiết của Tin Lành.

  Khi chúng ta tra cứu Thánh Kinh, chúng ta tìm thấy chữ "hư mất," như được dùng trong Giăng 3:16, không có nghĩa là "sự hủy diệt." Trong tiếng Anh khi chúng ta nói "Tôi bị hư mất," chúng ta nghĩ đến sự chết, hoặc chấm dứt không còn tồn tại. Nhưng trong Kinh Thánh chữ "hư mất" có một định nghĩa khác. Kinh Thánh nói với chúng ta rằng ti?n công của tội lỗi là sự chết (Rô-ma 6:23). Và sự sống như đang chết theo quan niệm của ?ức Chúa Tr?i là tồn tại suốt cõi đ?i đ?i trong địa ngục. ?ó là thảm trạng của loài ngư?i phản loạn. ?ó là ý nghĩa của sự hư mất.

  Nan đ? khủng khiếp nhất của loài ngư?i đó là tất cả chúng ta đ?u là tội nhân. Xin nhớ Rô-ma 3:10-11: "Chẳng có một ngư?i công bình nào hết, dẫu một ngư?i cũng không. Chẳng có một ngư?i nào hiểu biết, chẳng có một ngư?i nào tìm kiếm ?ức Chúa Tr?i." Tấm lòng của con ngư?i bẩm sinh là gian ác một cách li?u lĩnh, như chúng ta đ?c trong Giê-rê-mi 17:9.

  Vì chúng ta phạm tội - dầu v?n vẹn chỉ có một tội - chúng ta sẽ bị hư mất. Bởi vì chúng ta được dựng nên theo ảnh tượng của Chúa, ?ức Chúa Tr?i xem mỗi một con ngư?i chúng ta chịu trách nhiệm hoàn toàn trước mặt ?ức Chúa Tr?i v? những hành động trong đ?i sống chúng ta. ?ức Chúa Tr?i đã chỉ định ngày tận thế khi đó chúng ta sẽ bị xét đoán. Kinh Thánh nói trong sách Hê-bơ-rơ 9:17, "... theo như đã định cho loài ngư?i phải chết một lần, rồi chịu phán xét ...." Ngoài Tin Lành, tất cả chúng ta là những tội nhân, tất cả chúng ta đ?u trên đư?ng đi vào địa ngục.

  Sự thật khủng khiếp nầy không thể nhìn thấy được bằng đôi mắt thư?ng của chúng ta bởi vì chúng ta không thể nhìn được vào tương lai. Những gì chúng ta nhìn thấy được bằng đôi mắt xác thịt không phải là toàn bộ câu chuyện. Thực tế, những đi?u đó lại rất nông cạn và thứ yếu trong toàn bộ câu chuyện. Thí dụ, có thể chúng ta có một ngư?i bạn vừa qua đ?i. Chúng ta thấy ông ta được những ngư?i bạn khác quan tâm khi ông còn sống. Khi ông ta chết, ông được tán dương như là một ngư?i vĩ đại nhất trong đám tang, và rồi tất cả chúng ta mỗi ngư?i đ?u đi lo việc riêng mình và quên ông ta đi. Nhưng nếu ông ấy qua đ?i ngoài Tin Lành, nghĩa là chưa được cứu, đi?u kế tiếp mà ông nhận thức được là ông đang đứng trước Ngôi phán xét của ?ức Chúa Tr?i, nơi đó ông ta phải trả l?i v? mỗi tội lỗi mà mình đã phạm; và tội lỗi thì nhi?u vô số kể. Bất cứ tội lỗi nào trong những tội lỗi nầy đ?u có thể kết án ông ta đi vào cõi hình phạt đ?i đ?i. ?ối với ông ta không còn lối thoát, không có ân xá, không có giảm án, không có lối thoát nào.

  Trên thế giới mỗi ngày có khoảng 200.000 ngư?i chết. Chúng ta ý thức rằng hầu hết trong số 200.000 ngư?i chết nầy không được cứu và đi?u kế tiếp mà h? sẽ nhận biết là h? đang đứng trước Ngôi phán xét của ?ức Chúa Tr?i, là đối tượng cho sự hình phạt đ?i đ?i. Bấy gi? chúng ta mới nhận thức được sự khủng khiếp vì mức độ ghê gớm của nó.

  Thỉnh thoảng chúng ta nghe v? một trận động đất mà trong đó có 50.000 ngư?i chết. Chúng ta nghe v? những cuộc chiến có 700.000 hoặc 800.000 ngư?i bị giết. Chúng ta nghe v? những việc vô nhân đạo giữa con ngư?i với con ngư?i. Chúng ta nghe v? những cơn đói kém giết hại hàng ngàn ngư?i. Nhưng những đi?u đó không có nghĩa lý gì so với thảm kịch khủng khiếp nhất mà loài ngư?i đang đối diện mỗi ngày.

  Sự kinh khủng của cách đối xử dã man giữa con ngư?i với con ngư?i, của sự đói kém, của chiến tranh, hoặc của bất cứ cuộc khủng hoảng nào, cũng chỉ xảy đến cho sự chết v? thể xác mà thôi. Nhưng sự chết v? thể xác thì chính nó không phải là đi?u khủng khiếp. ?i?u khủng khiếp là sau khi chết là sự phán xét. Công lý hoàn hảo của ?ức Chúa Tr?i đòi h?i hình phạt đ?i đ?i là sự đ?n trả cho tội lỗi.

  ?áng buồn thay chúng ta thư?ng không được nghe giảng v? phần nầy của Tin Lành. Phần đó đặt nặng v? sự quở trách, sự buồn bã và rất nghiêm túc. Phần đó thật khủng khiếp cho đến nỗi chúng ta muốn quên đi. Chúng ta thích nói v? tình yêu của ?ức Chúa Tr?i hơn. Chúng ta thích nói v? đ?i sống đạo đức hơn. Chúng ta ưa thích nói v? đủ loại vấn đ? hơn là sự dạy dỗ rất quan tr?ng nầy của Tin Lành.

  Tuyệt diệu thay, sự thật rằng địa ngục đang ch? đợi con ngư?i không phải là toàn bộ câu chuyện. Nếu ?ức Chúa Tr?i viết ra Kinh Thánh chỉ để nói cho chúng ta biết rằng chúng ta đang đi vào địa ngục, thì chúng ta cũng vẫn có thể ngợi khen ?ức Chúa Tr?i vì ít nhất Ngài đã cảnh cáo chúng ta. Nhưng hiểu biết đó không làm được gì tốt hơn cho chúng ta, bởi vì tất cả chúng ta là tội nhân. Vì cớ những tội lỗi của chúng ta, cuối cùng của chúng ta vẫn là đi vào h?a ngục. Nhưng dệt vào tấm lụa Tin Lành của Chúa Giê-xu Christ, giống như sợi chỉ vàng chạy xuyên suốt toàn bộ Kinh Thánh, là sứ điệp của hi v?ng. ?ó là sứ điệp mà chúng ta có thể biết được tình yêu của ?ức Chúa Tr?i bởi tin cậy vào Chúa Giê-xu Christ như là Cứu Chúa của chúng ta. ?ó là một phương diện khác của Tin Lành, phần trung tâm của Tin Lành trình bày: "Vì ?ức Chúa Tr?i yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hể ai tin Con ấy, không bị hư mất, mà được sự sống đ?i đ?i."

  Tại sao nếu chúng ta tin nhận Ngài thì chúng ta sẽ không đi vào địa ngục? Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng ?ấng Christ đã trở nên tội lỗi vì cớ chúng ta! Chúng ta đ?c trong II Cô-rinh-tô 5:21 "?ức Chúa Tr?i đã làm cho ?ấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nh? ?ấng đó mà được trở nên sự công bình của ?ức Chúa Tr?i." Hoặc, như Ê-sai 53:6 chép, "?ức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đ?u chất trên ngư?i" (nghĩa là hết thảy những ai giao tr?n đ?i sống mình trong Ngài).

  ?ó là sứ điệp chính của Tin Lành. Không có sứ điệp nào khác có thể so sánh được với đi?u nầy. Bắt đầu với sự thật khủng khiếp rằng con ngư?i đầy tội lỗi và đang tiến dần vào địa ngục, nhưng thêm vào đó là một tin tuyệt v?i rằng tất cả chúng ta là những ngư?i kêu xin sự thương xót từ nơi Chúa Giê-xu Christ và phó thác tr?n đ?i sống mình nơi Ngài có thể thoát được địa ngục bởi Ngài đã trở nên tội lỗi cho chúng ta. Ngài gánh lấy tội của chúng ta như là ngư?i thay thế, Ngài đứng trước Ngôi phán xét của ?ức Chúa Tr?i khi Ngài đứng trước mặt Bôn-xơ Phi-lát. Ngài đã bị kết án có tội vì cớ tội lỗi của chúng ta, ?ức Chúa Tr?i đã giáng sự đoán phạt của Ngài trên Chúa Giê-xu đến mức độ tương đương với sự hình phạt trong h?a ngục đ?i đ?i của mỗi chúng ta là những ngư?i tin nhận Ngài. Bằng cách nầy Ngài đã đ?n trả cho tất cả m?i tội lỗi của chúng ta. Ngài đã làm th?a mãn sự công bình tr?n vẹn của ?ức Chúa Tr?i đó là đòi h?i sự khổ hình đ?i đ?i nơi địa ngục như là hình phạt cho tội lỗi. Kể từ khi tội lỗi của chúng ta được đ?n trả, địa ngục không còn hăm d?a chúng ta nữa. Chúng ta không còn ở dưới luật pháp lên án rằng chúng ta phải đi vào địa ngục. Bây gi? chúng ta ở đưới ân điển. Bởi ân điển của ?ức Chúa Tr?i chúng ta trở thành con cái của ?ức Chúa Tr?i. Chúng ta đã r?i b? địa phận của ma quỉ (chúng ta thuộc v? nước đó trước khi chúng ta được cứu), chúng ta trở thành công dân của Vương Quốc của Chúa Giê-xu Christ.

  Tuy nhiên, thực tế thật bi thảm, giáo hội ngày hôm nay đã thiếu cảnh giác v? sứ điệp nầy đến một mức độ báo động. ?i?u nầy thật sự xảy ra phần nào trong suốt lịch sử hội thánh, nhưng nó đặc biệt xảy ra ngày nay. Hiển nhiên, vẫn có những trư?ng hợp ngoại lệ. Ngợi khen ?ức Chúa Tr?i cho những trư?ng hợp ngoại lệ! Giáo hội đã đánh mất tính nhạy cảm với bản chất chính của Tin Lành ở một mức độ cao. Rất nhi?u ngư?i giảng không còn nói đến địa ngục nữa. Trong thực tế, có lần tôi nghe một nhà thần h?c từ một trư?ng thần đạo có uy tín nói rằng địa ngục "giống như ở trong một chiếc máy bay chỉ bay vòng vòng." Nói một cách khác ông ta chế nhạo địa ngục. Tốt hơn ông ta nên đ?c lại Phục Truy?n Luật Lệ Ký đoạn 28. Ông ta nên đ?c lại Khải Huy?n đoạn 14, trong đó nói rằng "Khói của sự đau đớn chúng nó bay lên đ?i đ?i" (câu 11). Tốt hơn ông ta nên đ?c lại Ma-thi-ơ đoạn 13, Mác đoạn 9, và Ma-thi-ơ đoạn 25, trong đó Chúa Giê-xu nói đến những đi?u giống như, "là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng" (Ma-thi-ơ 13:42); "nơi sâu b? của chúng nó chẳng h? chết" (Mác 9:44); và chỗ Ngài nói v? sự đoán phạt đ?i đ?i (Ma-thi-ơ 25:46). Lý do duy nhất chúng ta không thư?ng xuyên đ?c những khúc Kinh Thánh đó vì nó quá đáng sợ. Nhưng thà chúng ta bị hoảng sợ nếu chúng ta chưa được cứu, bởi vì địa ngục là có thật.

  Nhưng bạn biết không, nếu ai đó không muốn đối diện với sứ điệp tr?ng tâm của Kinh Thánh vì h? không muốn nói v? địa ngục thì h? sẽ làm gì với Tin Lành? ?áng buồn thay, chúng ta nhận thấy rằng những nhà thần h?c bắt đầu thay đổi sứ điệp của Tin Lành để th?a mãn ham muốn của chính h?. H? bắt đầu làm ra Tin Lành thuộc v? chính trị. Thí dụ, h? nói, "Cơ ?ốc Giáo phải được tự do kh?i áp bức v? chính trị." Hoặc, h? bắt đầu dạy một "tin lành" kinh tế nói rằng Cơ ?ốc Giáo phải có đủ thực phẩm để ăn và có một n?n kinh tế bảo đảm. Hoặc h? làm cho nó trở thành một "tin lành" tập trung vào sức kh?e v? thể xác bằng cách nói rằng mục tiêu của "tin lành" là sức kh?e tốt và có đ?i sống sung sướng hạnh phúc trên trái đất nầy.

  Ba đi?u khát v?ng mà m?i con ngư?i đ?u tìm kiếm là sự tự do v? chính trị, bảo đảm v? kinh tế, và sức kh?e tốt. Cả loài ngư?i đ?u tìm kiếm những đi?u nầy bằng cách nầy hoặc cách khác. Chúng ta không cần phải g?i mình là Cơ ?ốc Nhân để có những loại mục tiêu nầy. Trong thực tế những khát v?ng nầy đ?u không có mối liên hệ trực tiếp đến Tin Lành của Chúa Giê-xu Christ, nghĩa là Tin Lành v? vấn đ? tâm linh thật. Chúng ta hãy xem tại sao lại như vậy.

  Trong Lu-ca đoạn 16, ?ức Chúa Tr?i cho chúng ta thí dụ v? ngư?i giàu và La-xa-rơ. Có lẽ chúng ta đ?u quen thuộc với thí dụ đó. Kinh Thánh tiết lộ rằng ngư?i giàu có tất cả những gì ti?n bạc có thể mua được. Chắc chắn chúng ta có thể giả định như vậy, bởi vì tất cả đi?u gì ông ta có đến từ ti?n bạc, ông ta phải có nhi?u tự do v? chính trị. Cũng vậy, theo lệnh của ông ta, ông ta có thể có những bác sĩ hay nhất và những ngư?i chăm sóc gi?i nhất để ông ta có thể hưởng thụ tối đa sức kh?e tốt. Không nghi ng? gì cả, ông ta có một n?n kinh tế vững chắc và m?i thứ theo nó. Nếu bất cứ ai có vẻ không cần đến sứ điệp của Tin Lành, đó là ngư?i giàu nầy. Ông ta có vẻ có m?i sự cho ông ta.

  Mặt khác, ?ức Chúa Tr?i nói v? La-xa-rơ. La-xa-rơ không có gì cả; ông ta là một ngư?i ăn xin. Kinh tế ông ta không bảo đảm. Ông ta không có ti?n để đi bác sĩ khám bệnh, mặc dầu ông ta rất cần được chữa bệnh. Có lẽ ông ta ngủ ngoài đư?ng phố và không có đủ đồ ăn hoặc ăn những thức ăn không ra chi. Làm gì thì làm, thân thể ông ta cũng đầy ghẻ lở. Ông ta có một sức kh?e rất là thấp kém. Chắc chắn, một ngư?i ăn xin có thể bị đá bởi những ngư?i đi qua lại. Ông ta không có một an ninh gì v? chính trị. Ông ta được xem như thuộc tầng lớp hạ lưu. Ông ta không là gì cả. Nếu bất cứ ai cần có một "tin lành" thuộc v? trần thế nầy, đó là La-xa-rơ. Khi câu chuyện tiếp tục, chúng ta biết rằng cả hai La-xa-rơ và ngư?i giàu đ?u chết.

  Một cách thình lình ?ức Chúa Tr?i cất b? bức màn để cho thấy bức tranh thật của hai ngư?i nầy khi h? sống suốt trong cõi đ?i đ?i. Chúng ta tìm thấy đi?u gì? Chúng ta nhận thấy rằng La-xa-rơ, ngư?i mà không có được những nhu cầu thiết yếu nhất của con ngư?i, đang nghỉ ngơi đ?i đ?i trong lòng của ?p-ra-ham. ?i?u nầy ngụ ý nói rằng ông ta đang ở một chổ cao tốt nhất, một ơn phước tốt nhất. ?ó là hình ảnh được cứu và được ở đ?i đ?i trong Vương Quốc của Chúa Giê-xu Christ.

  Mặt khác, ở đâu chúng ta có thể tìm thấy ngư?i giàu có nầy, ngư?i mà có đủ m?i thứ loài ngư?i mong muốn ở trên trái đất? Trong thí dụ nầy, chúng ta thấy ông ta trong địa ngục, khóc lóc một cách đắng cay với Ông tổ ?p-ra-ham để "sai La-xa-rơ, nhúng đầu ngón tay vào nước, đặng làm cho mát lưỡi tôi; vì tôi bị khổ trong lửa nầy quá đổi" (câu 24). ?ó là bức tranh của tính chất khủng khiếp một cách tuyệt đối của địa ngục, và ngư?i giàu sẽ ở đó đ?i đ?i.

  Ai trong hai ngư?i nầy thật sự cần Tin Lành? Ai trong những ngư?i nầy thật sự thiếu thốn?

  Nếu bạn đến với La-xa-rơ bằng một "tin lành" thuộc v? chính trị hoặc "tin lành" xã hội, cố gắng cho ông ta thuốc men hoặc cung hiến cho ông ta một kinh tế bảo đảm, đi?u đó có thể thay đổi địa vị của ông ta trên Thiên đàng không? Câu trả l?i là không. Trong một mức độ nào đó ông ta không cần, Tin Lành thật và đ?i đ?i mới quan hệ. Dĩ nhiên, như là một con ngư?i, ông ta có thể chịu đựng với một chút thức ăn. Như là một ngư?i, ông ta có thể sống với một chút lòng thương hại. Nhưng trong mức độ nào đó, sự liên quan với ?ức Chúa Tr?i mới quan hệ - đó là nhu cầu thật của con ngư?i - ông ta không cần gì khác hơn.

  ?ồng hóa sứ điệp Tin Lành với tham v?ng thuộc v? chính trị, kinh tế, và văn hóa đã làm cho "Tin Lành Cơ-đốc-giáo" đáng bị đả kích, đặc biệt đối với nhi?u nhà lãnh đạo của nhi?u quốc gia. Khi chúng ta mang ra một sứ điệp, tỉa sửa theo sự ham muốn của con ngư?i, nó không còn dính líu gì với Tin Lành của Chúa Giê-xu Christ, chúng ta bước vào những khu vực hoạt động mà trở thành mối đe d?a với những ngư?i lãnh đạo chính trị. Rất đáng tiếc khi tôi phải nói rằng trong quá khứ (và vẫn còn xảy ra ngày hôm nay), những nhà truy?n giáo đi đến Trung Quốc và nhi?u quốc gia khác truy?n bá "tin lành" mang nặng mùi vị văn hóa Tây Phương của h?. Vì vậy sứ điệp "tin lành" h? mang ra trở thành liên kết với sự giàu có v? vật chất hoặc những loại tự do chính trị nào đó. Nhưng đó không phải là Tin Lành của Kinh Thánh. ?áng buồn thay những nhà truy?n giáo nầy cùng nhau đưa ra những sự kiện sai. H? bắt đầu xen vào những vấn đ? của những quốc gia mà h? được sai đến, những nhiệm vụ xã hội mà h? không có trách nhiệm và không có liên quan gì đến sứ điệp thật của Tin Lành.

  Thực tế Tin Lành không liên quan gì đến loại lãnh đạo mà quốc gia đó có. Nó không có liên quan gì dưới hệ thống chính trị của đ?i sống một dân tộc. Dù nó tuyên bố rằng ?ức Chúa Tr?i đưa ngư?i lãnh đạo nầy lên, hạ ngư?i kia xuống. Nó tuyên bố rằng công dân của bất cứ quốc gia nào cũng được đòi h?i phải vâng phục những nhà cầm quy?n trên h?. Nhưng nó không bảo rằng phải vâng l?i chính phủ loại nầy hơn là chính phủ loại kia.

  Kinh Thánh thì không quan tâm v? hoàn cảnh kinh tế của những ngư?i nghe v? Tin Lành. Trong th?i gian Chúa Giê-xu thi hành chức vụ, và khi các sứ đồ được sai đi, sự đối xử vô nhân đạo của con ngư?i đối với con ngư?i lúc đó có không? Thật sự là có. Có nhi?u ngư?i nô lệ bị đánh đập cách thảm thương và ngược đãi. Có kinh tế bấp bênh không? Thật sự có chớ. Ngày đó không có những tàu cứu trợ. Chắc chắn là có ngư?i chết vì đói. Có ai cần được chữa lành một cách khẩn cấp mà không được chữa chăng? Thật sự là có.

  Một số ngư?i hiểu lầm công tác của Chúa Giê-xu khi Ngài chữa lành ngư?i bệnh. ?ấng Christ đã không đến với một "tin lành" mà hứa hẹn sức kh?e tốt. Ngài đơn giản làm những phép lạ chữa lành như những bằng chứng rằng Ngài là ?ức Chúa Tr?i để cho chúng ta những thí dụ lịch sử qua đó chúng ta có thể thấy được đặc tính thuộc linh của Tin Lành. ?ó là những câu chuyện thuộc v? đất mang ý nghĩa thuộc v? tr?i. Sau khi ?ấng Christ lên thập tự giá và các sứ đồ qua đ?i, chúng ta không tìm thấy gì thêm trong Kinh Thánh có liên quan đến sự chữa lành thể xác. Tin Lành thì liên quan đến sự chữa lành thuộc linh: ". . . lại nhơn những lằn đòn của Ngài mà anh em được lành bịnh. Vì anh em vốn giống như con chiên lạc. . ." (I Phi-e-rơ 2:24-25). Tin Lành phải liên quan đến sự chữa lành bệnh tội lỗi của linh hồn chúng ta.

  Vì vậy sứ điệp của Tin Lành là loài ngư?i đang trên đư?ng đi vào địa ngục, nhưng bất cứ ai tin cậy nơi ?ấng Christ đ?u có thể nếm biết được tình yêu của ?ức Chúa Tr?i.

  Khi chúng ta được cứu, chúng ta được d?i từ địa phận của ma quỉ, nơi chứa đựng tất cả những ngư?i không được cứu trên thế gian, bất cứ h? ở đâu, bất luận h? thuộc v? hệ thống chính trị nào. Chúng ta được chuyển vào Vương Quốc của Chúa Giê-xu Christ, đó là quốc gia thuộc v? tâm linh được thành hình bởi những tín hữu đã được tái sanh, bất kể ý thức hệ chính trị, hoặc sự khác nhau của văn hóa hoặc đi?u gì khác. Sự cứu rỗi không có dính líu gì đến những quốc gia thuộc v? chính trị.

  Nhi?u nhà thần h?c bẻ gãy những sự thật của Kinh Thánh liên quan đến bản chất của Tin Lành khi h? cố gắng hiểu ý nghĩa của sự hiệp một của Cơ-đốc-giáo. Ê-phê-sô 4:4-5 dạy chúng ta rằng: "Chỉ có một thân thể, một Thánh Linh, như anh em bởi chức phận mình đã được g?i đến một sự trông cậy mà thôi; chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép báp têm . . ." Sự hiệp một nào mà ?ức Chúa Tr?i muốn nói ở đây? Những nhà thần h?c có ý tốt nhưng bị hướng dẫn sai lầm trong khi cố gắng giải thích sự hiệp một nầy, h? cố gắng gán ghép những khái niệm xa lạ vào trong Tin Lành. H? tin tưởng một cách thật tình rằng chúng ta là một trong đức tin và một trong phép báp têm khi chúng ta có cùng một sự tự do v? chính trị, hoặc kinh tế giàu có bằng nhau.

  Nhưng Tin Lành thật không có liên quan gì đến hoạt động chính trị. Nó không có dính líu gì đến những tham muốn v? kinh tế hoặc những ham muốn v? sức kh?e tốt. Nó nhìn xa hơn những đi?u nầy. Khi chúng ta có Tin Lành thật, dầu chúng ta sống ở Liên Xô, Trung Quốc, ?ức Quốc, Nam Mỹ, Hoa Kỳ, hoặc bất cứ quốc gia nào khác, chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép báp têm. ?ó sự hiệp một v? thuộc linh. ?ó là đức tin trong đó chúng ta hiểu rằng tội lỗi chúng ta được rửa sạch. V? thuộc linh, chúng ta được hòa thuận với ?ức Chúa Tr?i. V? thuộc linh, chúng ta biết rằng chúng ta không bị kết án đi vào địa ngục mà chúng ta có sự sống đ?i đ?i. V? thuộc linh, chúng ta trở nên cùng một thân mặc dù chúng ta không có sự liên hệ với nhau v? chính trị, kinh tế, hay là văn hóa.

  Chúng ta không nên rơi vào cái bẩy mà nhi?u ngư?i đã rơi vào. H? đ?c trong Cựu Ước v? tất cả những vàng và bạc của Sa-lô-môn, h? đ?c v? những sự giàu có của ?p-ra-ham, cũng như sự thịnh vượng v? vật chất của nhi?u ngư?i khác. Rồi h? kết luận, "Bạn thấy không, đó là những gì xảy ra khi chúng ta được cứu. Tin chắc rằng chúng ta sẽ có vật chất tương tợ như vậy khi chúng ta được cứu." Nhưng h? sai lầm trong sự nhận thức v? sự sắp đặt kiểu mẫu và mô hình trong Kinh Thánh của ?ức Chúa Tr?i. Dân tộc Do Thái trong th?i Cựu Ước là một phần trong câu chuyện trần gian, một bức tranh thuộc v? lịch sử chỉ v? ý nghĩa thuộc linh của Hội Thánh th?i Tân Ước, đó là làm con cái của ?ức Chúa Tr?i nghĩa là thế nào. Sự thịnh vượng v? vật chất của dân tộc Do Thái th?i kỳ Cựu Ước là câu chuyện trên đất mà nó chỉ đến ý nghĩa thuộc v? tr?i và trong đó những ngư?i tín hữu trong ?ấng Christ trở nên thịnh vượng v? phần tâm linh, linh hồn h? được nuôi dưỡng một cách phong phú bằng Bánh Hằng Sống là chính Chúa Giê-xu. Những thùng rượu được đổ đầy tràn trong th?i Cựu Ước là một vở kịch trần gian chỉ v? dòng huyết đầy tràn của ?ấng Christ, đ?n trả hoàn toàn cho tất cả tội lỗi của chúng ta. Bất cứ sự tự do thuộc v? lịch sử nào của dân tộc Do Thái th?i xưa cũng đ?u là biểu tượng cho sự thật rằng trong ?ấng Christ chúng ta được tự do kh?i ách nô lệ của tội lỗi và ma quỉ.

  Dầu sao đi nữa, vấn đ? là trí óc tội lỗi tồi tệ của chúng ta ưa tìm đến những sự việc trước thuộc v? lịch sử (mà đối với ?ức Chúa Tr?i chỉ là hình ảnh và kiểu mẫu mà thôi) và làm cho chúng trở nên bản chất của Tin Lành. ?i?u đó phục vụ cho bản chất xác thịt tự nhiên của chúng ta. ?i?u đó cung cấp những gì mà tất cả m?i ngư?i đ?u muốn: tự do chính trị, tự do kinh tế, và sức kh?e tốt.

  Nhưng đó không phải là Tin Lành! Nếu chúng ta cố gắng làm cho Tin Lành khớp vào hình ảnh đặc trưng thuộc v? vật chất của Cựu Ước, chúng ta cũng phải dâng những của tế lễ mà những tín hữu trong th?i Cựu Ước đã dâng. Nói một cách khác, chúng ta trực tiếp phủ nhận rằng ?ấng Christ đã đến! Trong Tân Ước chúng ta không tìm thấy bất cứ sự tham khảo nào giảng dạy v? tự do chính trị, kinh tế bảo đảm, hoặc sức kh?e tốt. Toàn bộ bản chất của Tin Lành là tự do v? tâm linh trong ?ấng Christ. Tự do kh?i đi?u gì? ?ó là tự do kh?i cơn thạnh nộ của ?ức Chúa Tr?i! Nó không có dính líu gì đến chính trị của thế giới nầy! Nói một cách đơn giản, chúng ta được d?i ra kh?i địa phận của ma quỉ. Luật pháp không còn đưa chúng ta vào địa ngục nữa. Chúng ta được tự do trong ?ấng Christ. Chúng ta có sự sống đ?i đ?i. ?ó là tính chất của Tin Lành. ?ó là sứ điệp duy nhất mà chúng ta rao giảng.

  Bây gi? chúng ta đến điểm thứ ba cần được xem xét. Chúng ta đã xem đến thẩm quy?n thành lập và xác định Tin Lành, chúng ta đã xem đến sứ điệp của Tin Lành. Bây gi? chúng ta xem xét mệnh lệnh của Tin Lành.

  Một cách rõ ràng, ?ức Chúa Tr?i đã ra mạng lệnh bảo chúng ta phải mang sứ điệp Tin Lành đến cho cả thế giới: "Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho m?i ngư?i" (Mác 16:15). Chúa Giê-xu ban ra lệnh nầy; đó không phải là một sự lựa ch?n. ?ó không phải là việc chúng ta sẽ làm nếu thuận tiện, hoặc nếu chúng ta thích. Mệnh lệnh cấp bách của Kinh Thánh đó là chúng ta phải đi khắp thế giới để giảng Tin Lành. Chúng ta là đại sứ của ?ấng Christ đối với thế giới đang mang bệnh tội lỗi nầy - ?ấng Christ đang m?i g?i m?i ngư?i qua chúng ta.

  Hãy nhớ, Chúa Giê-xu nói rằng Ngài đến để tìm và cứu kẻ bị mất (Lu-ca 19:10). Ngài có dân ở Trung Quốc mà Ngài đã đến tìm để cứu. Ngài có dân ở Mỹ Quốc mà Ngài đã đến tìm để cứu. Ngài có dân ở ?ức Quốc, ở Liên Xô, và ở trong mỗi quốc gia trên thế giới. Chúng ta không biết h? là ai, nhưng chúng ta biết qua Kinh Thánh rằng h? là những ngư?i đã được biên tên vào sách sự sống của Chiên Con từ trước khi sáng thế. Vì vậy chúng ta biết rằng ?ức Chúa Tr?i tự buộc trách nhiệm cho Ngài phải cứu những ngư?i nầy.

  Những đại sứ thật của ?ấng Christ là những tín hữu đã thật sự được sanh lại. H? là những ngư?i duy nhất hiểu được bản chất thật của Tin Lành. H? đã đối diện với sự thật v? địa ngục, bởi vì h? h?c cách đặt để ni?m tin vào Kinh Thánh một cách âm thầm. H? là những ngư?i được ban cho công tác diệu kỳ (đó là một mệnh lệnh mà cũng là một đặc ân tuyệt v?i) là đem Tin Lành đến cho thế giới. Chúng ta không được viện cớ. Chúng ta phải làm việc nầy bằng bất cứ hoàn cảnh nào mà Chúa cho phép chúng ta.

  Nhưng chúng ta phải chắc chắn rằng chúng ta đang rao truy?n Tin Lành của Kinh Thánh, không phải "tin lành" của Châu Âu hoặc "tin lành" của Hoa Kỳ, hay là "tin lành" của Mễ-tây-cơ hoặc bất cứ "tin lành" sai lạc nào khác. Khi chúng ta tập trung vào những đi?u cốt yếu căn bản, Tin Lành thật chắc chắn là bình thư?ng cho m?i quốc gia. Nó luôn giống nhau trên m?i quốc gia mà chúng ta đang sống. Tất cả chúng ta đ?u có cùng một li?u thuốc tâm linh chính xác giống như nhau cho nhu cầu tâm linh giống nhau. Chúng ta cần được giải thoát kh?i tội lỗi qua huyết của ?ấng Christ. Sau khi chúng ta được giải thoát kh?i tội lỗi, biết rằng ?ấng Christ gánh chịu địa ngục cho chúng ta, rồi sau đó ngay cả nếu chúng ta sống phần còn lại của đ?i mình ở trong trại tập trung, chết mòn bởi những sự đánh đập và đói khát, chúng ta vẫn có tất cả. Dù chúng ta có tồn tại chỉ giống như La-xa-rơ là một ngư?i ăn xin chỉ có chó đến liếm ghẻ, dù chúng ta được sống trong cung điện với tất cả những phúc lành của thế gian nầy hay không, đi?u đó không khác biệt chi cả. Nếu chúng ta được cứu, chúng ta biết rằng chúng ta có được đi?u tốt đẹp cao quí nhất mà chúng ta chưa từng có.

  Kinh Thánh cũng nói rằng chúng ta phải yêu thương ngư?i lân cận như chính mình (Lu-ca 10:27). Nhưng yêu ngư?i lân cận như chính mình có nghĩa gì? Trong Giăng 13:34 Chúa Giê-xu nói, "Ta ban cho các ngươi một đi?u răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau; như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy." ?i?u đó thiết lập bản chất của tình yêu khi chúng ta yêu nhau. Chúng ta phải yêu những ngư?i xung quanh như ?ấng Christ đã yêu chúng ta.

  Tính chất tình yêu của ?ấng Christ cho bạn và tôi là gì? Có phải Ngài đã mang đến cho chúng ta sự bảo đảm v? kinh tế, sự tự do chính trị, hay là sức kh?e tốt không? Ngài có làm những đi?u đó cho La-xa-rơ không (Lu-ca 16)? Câu trả l?i là không. Chắc chắn là không. Trong tình yêu của Ngài cho chúng ta, Ngài phó mạng sống của Ngài. Ngài chịu đựng cơn thạnh nộ của ?ức Chúa Tr?i, đi?u đó tương đương với sự trãi qua muôn kiếp trong địa ngục, hầu cho chúng ta có sự sống đ?i đ?i và chính chúng ta kh?i phải đi vào địa ngục.

  Chúa Giê-xu khuyên giục, " . . . các ngươi hãy yêu nhau; như ta đã yêu các ngươi . . ." (Giăng 13:34). Nếu ?ấng Christ mong muốn ban cho tôi sự sống đ?i đ?i mà Ngài phải lên thập tự giá và chịu đựng cơn thạnh nộ của ?ức Chúa Tr?i để tôi được cứu, nếu sự mong muốn đó là trung tâm điểm tình yêu của Ngài, thì sự mong muốn đó phải là trung tâm điểm tình yêu của tôi cho những ngư?i khác.

  Khi chúng ta nhìn ra thế giới, chúng ta sẽ thấy một đi?u, một nỗi ám ảnh khủng khiếp bám chặt tâm hồn chúng ta, đó là địa ngục đang vồ lấy đ?i sống của những ngư?i chưa được cứu trên thế giới. Bởi vì hầu hết những ngư?i chết không được cứu, với tỷ lệ gần 200.000 ngư?i một ngày, địa ngục đang đạt đến tr?n th?i điểm của nó. ?ó là lẽ thật mà chúng ta nên nhận biết. ?ó là lẽ thật mà ?ấng Christ đã thấy khi Ngài bước đến thập tự giá. Trong tình yêu của chúng ta cho những ngư?i xung quanh, chúng ta muốn cảnh cáo h?: "Bạn không thấy đi?u đó sao? Bởi vì tội lỗi của bạn, địa ngục đang đến và địa ngục thì có thật. Nhưng có một con đư?ng để thoát kh?i, đó là qua Chúa Giê-xu Christ. Trong tình yêu của tôi cho bạn, tôi muốn đi?u tốt nhất cho bạn. Dĩ nhiên, tôi có thể tốn một ít ti?n để giúp đỡ cho bạn trong nhi?u cách. Nhưng nếu bạn qua đ?i mà không được cứu, cho dù là cuộc đ?i của bạn được kéo dài ra bởi vì bạn được cho uống thuốc kháng sinh hoặc bất cứ là cái gì đi nữa, thì nó có sự khác biệt gì? Bạn vẫn phải chết, và sau khi chết sẽ đến sự đoán xét. Bạn không thể thấy đi?u đó sao? Nếu bạn trở thành một tín hữu trong ?ấng Christ, khi đó hoàn cảnh thể xác, hoàn cảnh chính trị, hoàn cảnh sức kh?e của bạn, tất cả cùng với nhau đ?u không quan tr?ng nữa. Bạn giống như La-xa-rơ. Bạn vẫn có đi?u tốt cao quí nhất. Bạn cũng có được sự cứu rỗi." Mong muốn đi?u nầy cho những ngư?i khác là tình yêu thật.

  Chú ý rằng Chúa Giê-xu nói, "Yêu ngư?i lân cận như chính mình." Nhưng tôi yêu tôi như thế nào? ?i?u tốt cao quí nhất mà tôi có thể mong muốn cho chính tôi là gì? Có phải tôi được thạnh vượng hơn v? vật chất không? Có phải đi?u đó là tốt nhất cho tôi không? Tất cả không nghĩa lý gì. Trong thực tế, nó có thể cám dỗ tôi kh?i phục vụ Chúa cách mà tôi đáng phải làm. Còn việc nổi tiếng thì sao? ?ể có tên tuổi? Bất cứ đi?u gì mà thế giới khao khát? Câu trả l?i là không. Không có một đi?u nào trong những đi?u đó là tốt và cao quí nhất. ?i?u tốt nhất cho tôi là những gì tôi mong muốn cho những ngư?i khác. Vậy đi?u đó là gì? ?i?u mà tôi cần biết chắc đó là tôi đã được cứu. ?ó là tôi phải chắc rằng những tội lỗi của tôi đã được đ?n trả, vì vậy việc đi vào địa ngục không có thể xảy ra cho tôi khi tôi qua đ?i.

  Có ai đang sống trên mặt đất nầy nghĩ rằng h? có thể trốn thoát sự chết không? Thế giới nầy tồn tại khooảng 13 ngàn năm, chỉ có hai trư?ng hợp ngoại lệ (Hê-nóc và Ê-li), mỗi con ngư?i từng bước trên mặt đất nầy đ?u chết - m?i ngư?i. Không ai thoát kh?i. ?i?u nầy chiếu theo qui luật của Thánh Kinh rằng: "theo như đã định cho loài ngư?i, phải chết một lần, rồi chịu phán xét" (Hê-bơ-rơ 9:27). ?i?u nầy có nghĩa rằng sẽ xảy đến cho tôi - dĩ nhiên, trừ khi Chúa đến trước. Vì vậy nếu tôi thật sự yêu thương chính tôi, tôi sẽ không khao khát những gì của thế giới nầy nữa. Tôi sẽ không khao khát có một chổ tốt hơn một chút trên thế giới nầy. Bởi vì trong mức độ mong muốn những đi?u đó, tôi đang xa kh?i con đư?ng tốt nhất cho tôi. Mối quan tâm quan tr?ng đầu tiên của tôi là tôi phải khẳng định chắc chắn rằng tôi là con cái của ?ức Chúa Tr?i, đó là tôi được cứu. Chỉ khi nào tôi nhận biết rằng tất cả những đi?u khác là không quan tr?ng. Thật ra thì không có sự khác nhau v? việc tôi có bao nhiêu quần áo, tôi lái loại xe gì, ngay cả tôi có hay là không có một chiếc xe, hoặc là tôi đang sống trong hoàn cảnh nào. Tất cả những đi?u nầy thật sự không có một loại giá trị lâu dài nào cả.

  Như là một đi?u hiển nhiên, ?ức Chúa Tr?i tuyên bố trong Rô-ma 12:1, "Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của ?ức Chúa Tr?i khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng ?ức Chúa Tr?i, ấy là sự th? phượng phải lẽ của anh em." Trong Cựu Ước dân Do Thái được ra lệnh phải dâng một phần mư?i, nghĩa là dâng mư?i phần trăm trong tất cả lợi tức của h?. ?ó là cách để cung cấp cho những thầy tế lễ. Nhưng trong Tân Ước ?ức Chúa Tr?i muốn tất cả m?i thứ. Phần mư?i trong Cựu Ước chỉ là thí dụ cho chúng ta chỉ v? thực tế ?ức Chúa Tr?i muốn tất cả. ?ức Chúa Tr?i nói một cách đơn giản rằng, "Ta muốn tất cả những gì của ngươi, tất cả những tài sản của ngươi, tất cả ti?n bạc của ngươi, tất cả sức lực của ngươi, để công việc của ngươi là đại sứ của ?ấng Christ có thể hoàn tất." Công việc đó là trình bày Tin Lành cứu rỗi quí báu cho thế giới đang tiến vào địa ngục.

  Chúng ta có thể bắt đầu thấy được lẽ thật rõ hơn không? Sợi chỉ vàng chạy xuyên suốt Kinh Thánh là sứ điệp của sự cứu rỗi. Bất cứ lúc nào chúng ta r?i b? sợi chỉ đó hay là tr?ng tâm đó, chắc rằng chúng ta không còn có Tin Lành của Kinh Thánh nữa. Chúng ta sẽ có một "tin lành" mà được phác h?a bởi sự suy nghĩ của con ngư?i, và rồi chúng ta sẽ rơi vào những phi?n phức khi chúng ta cố gắng mang nó đến những quốc gia khác trên thế giới. Một "tin lành" mà nói v? kinh tế hoặc chính trị một cách sai lầm thì sẽ bị chống đối, đặc biệt là bởi những nhà cầm quy?n chính trị mà h? cảm thấy một cách hợp lý rằng sự cai trị của h? đang bị đe d?a bởi những "tin lành" chính trị hoặc xã hội nầy.

  Hiển nhiên, Tin Lành thật cũng bị chống đối. ?ối với con ngư?i nó đáng bị đả kích. Con ngư?i không thích nghe nói là h? đang đi vào địa ngục. Không ai muốn nghe đi?u đó cả. Nó đáng bị đả kích đối với suy nghĩ của con ngư?i tự nhiên khi nghe rằng con ngư?i không làm gì được để có thể tự cứu lấy mình. Sự cản trở đó chỉ có thể được thay đổi trong lòng của những ai trở nên được cứu bởi sự kêu xin cùng ?ức Chúa Tr?i: "Lạy Chúa, xin thương xót con, vì con là kẻ có tội!" ?ể làm được đi?u đó, con ngư?i cần phải có đức tin giống như con trẻ đặt vào Chúa Giê-xu Christ, là ?ấng mà đã từng bước đi trên mặt đất nầy cách nay gần hai ngàn năm. ?i?u đó cũng có nghĩa là cái bản ngã của tôi phải bị phá vỡ đi. Nó làm tiêu tan thái độ tự cao của tôi. Nó làm tiêu tan m?i thứ của con ngư?i tôi.

  Nhưng đó là lý do duy nhất mà Tin Lành thật bị đả kích. Mong rằng "tin lành" mà chúng ta trình bày sẽ không bao gi? bị những nhà cầm quy?n chính trị chống đối bởi vì chúng ta đang giảng dạy v? văn hóa và chính trị của quốc gia thuộc v? chính trị, "tin lành" như vậy không thể là Tin Lành của Kinh Thánh.

  Khi chúng ta trở thành con cái của ?ức Chúa Tr?i, chúng ta đã đến để nhận biết đi?u cao quí nhất trong đ?i sống của chúng ta là được cứu kh?i từ cơn thạnh nộ của ?ức Chúa Tr?i; địa ngục không còn bắt lấy chúng ta nữa. Chúng ta sẽ không bao gi? phải đứng trước Ngôi phán xét của ?ức Chúa Tr?i và trả l?i cho tội lỗi của chúng ta. ?ấng Christ đã trả tất cả. Chúng ta được che chở bởi Ngài. Chúng ta đ?c trong Giăng 5:24 rằng ai tin nơi Ngài sẽ không đến sự phán xét, song vượt kh?i sự chết mà đến sự sống. Và trong tình yêu của chúng ta đối với những ngư?i khác, đó là đi?u tốt mà chúng ta nên ao ước một cách thật tình nhất của cho h?. ?ó là sứ điệp mà ?ức Chúa Tr?i ban lệnh cho chúng ta phải mang một cách trung tín đến cho cả thế giới.

  Khi chúng ta sống đ?i sống của tín hữu, trung tín vâng theo mạng lệnh đem Tin Lành ra khắp thế giới, Kinh Thánh đòi h?i chúng ta phải bước đi một cách khiêm như?ng. Tấm gương của chúng ta là Chúa Giê-xu Christ; chúng ta đ?c v? Ngài rằng, Ngài nhu mì và hạ mình. Vì vậy chúng ta phải sẵn sàng để khi bị mắng nhiếc chúng ta không mắng nhiếc lại, chúng ta sẵn sàng chấp nhận bất cứ đi?u gì chống lại chúng ta một cách nhẫn nại, và sẵn sàng như?ng danh v?ng lại cho bất cứ ai muốn. Hãy để cho ai đó có được tất cả danh dự thế gian. Con cái Chúa, những ai mà đã trở thành công dân của Vương Quốc ?ấng Christ, là phải bước đi một cách khiêm như?ng.

  Nhưng tại sao vậy? Tại sao chúng ta phải bước đi khiêm như?ng? Trước hết vì Chúa đã truy?n lệnh như vậy. Chúa Giê-xu đã đến không chỉ là tấm gương cho chúng ta, nhưng cũng là Vua của chúng ta, Ngài nhu mì và hạ mình. Ngài đã từ b? m?i vinh hiển trên thiên đàng, và đã mang vào thân xác của con ngư?i tội lỗi, con ngư?i phản loạn. Rồi Ngài mang hết tội lỗi của chúng ta. Không có ai tự hạ mình xuống giống như Chúa Giê-xu Christ, Ngài đã thiết lập Vương Quốc của Ngài bằng sự đi lên thập tự giá. Chúng ta là những ngư?i tin nhận Ngài, thì ở trong Vương Quốc của Ngài, Ngài là Vua cai trị chúng ta và ra lệnh cho chúng ta phải bước đi một cách khiêm như?ng và thành thật. Chúng ta cũng sẵn sàng để bị sỉ nhục. Chúng ta phải sẵn sàng bước đi như là những ngư?i khiêm như?ng nhất trên trái đất nầy.

  Bên cạnh đó, chúng ta bước đi rất khiêm như?ng bởi vì chúng ta không có công gì trong sự cứu rỗi của chính chúng ta. Không có gì để chúng ta khoe khoang được. Chúng ta không thể nói, "Ô, bạn biết không, chuyện thật là như vầy, ?ức Chúa Tr?i nhìn tôi và thấy rằng tôi tốt hơn ngư?i khác một chút, vì vậy Ngài quyết định cứu tôi." Không đ?i nào! Như trong Ê-phê-sô 2:1-3 chỉ rõ, chúng ta chết trong tội lỗi mình, chúng ta là những ngư?i đi theo ma quỉ và chạy theo những ham muốn của xác thịt giống như những ngư?i khác. Chỉ bởi lòng thương xót của ?ức Chúa Tr?i, chỉ bởi ân điển của Ngài mà Ngài đã cứu chúng ta. Là Cơ đốc nhân chúng ta tự h?i rằng, "Ô, làm sao có thể được, rằng tôi được làm con cái của ?ức Chúa Tr?i, rằng tôi có sự sống đ?i đ?i, vì thế mà tôi không sợ ai cả? Không bận tâm đến những gì xảy ra cho tôi, tôi biết rằng khi tôi qua đ?i, tôi sẽ được vào thiên đàng, vào trong sự vinh hiển của Chúa Giê-xu Christ, và tôi được tất cả m?i sự. Tất cả những gì tôi muốn làm đó là sống một đ?i sống trong sự phục vụ Ngài. Tôi thật sự muốn hi sinh đ?i sống tôi, dâng nó lên trên bàn th? tế lễ. Sự cảm động nôn nóng tôi muốn cho ngư?i khác có thể nghe v? Tin Lành để h? cũng biết được sự cứu rỗi tuyệt v?i mà ?ức Chúa Tr?i ban cho một cách rộng rãi."

  Không phải chúng ta có một Cứu Chúa tuyệt v?i hay sao? Khi chúng ta thật sự biết rõ được Tin Lành là gì, không phải chúng ta có một Tin Lành kỳ diệu sao? Chúng ta chỉ có thể đứng đó ngạc nhiên v? vinh hiển của ?ức Chúa Tr?i khi Ngài làm vinh hiển chính Ngài qua loại Tin Lành nầy. Vì vậy chúng ta phải chắc rằng chúng ta đặt để sứ điệp của Tin Lành nầy trước tiên trong suy nghĩ và trong lòng chúng ta. Nếu chúng ta tìm thấy rằng bất cứ lúc nào "tin lành" mà chúng ta rao giảng có những đi?u bắt đầu khác với Tin Lành thật, chúng ta hãy kêu xin với ?ức Chúa Tr?i, "Chúa ôi, xin tha thứ cho con vì con có những thứ khác trong đầu khi con bày t? Tin Lành mà con đã cố gắng tỉa sửa theo những ham muốn xác thịt của con." Tin Lành thật là đây nầy: Tôi muốn sự cứu rỗi tuyệt v?i nầy cho tất cả m?i ngư?i khác, bởi vì tôi biết rằng tôi đã được cứu, tôi không cần thêm gì nữa trên thế giới nầy cho riêng bản thân tôi.

  Harold Camping
  Yêu là tin vào những điều không thể có
  ( Elizabeth Barbett Browning )

 2. #2
  Banned
  Join Date
  Nov 2005
  Location
  Ai biết
  Posts
  1,521

  Default Re: Tin Lành Thật Là Gì ?

  Tin lành và Thiên Chúa Giáo là cùng 1 đạo Thiên Chúa,nhưng chỉ khác là tin lành thì ko tin vào ?ức Mẹ Maria,thế thui chị mag

 3. #3
  Nhím Lang Thang VietLang's Avatar
  Join Date
  Jan 2005
  Location
  Động Nhím Nương
  Posts
  19,100

  Default Re: Tin Lành Thật Là Gì ?

  Quote Originally Posted by carol
  Tin lành và Thiên Chúa Giáo là cùng 1 đạo Thiên Chúa,nhưng chỉ khác là tin lành thì ko tin vào ?ức Mẹ Maria,thế thui chị mag
  Có một số chi tiết khác nữa, không riêng việc đó đâu Carol. ?ạo Tin Lành cũng không tin vào chức vụ "Giám Mục La Mã".

  Giám Mục La Mã có nghĩa là gì?

  Chức vụ chính là "Giám Mục Lã Mã" (Bishop of Rome). Chức vụ đó ngày càng lớn dần và có thẩm quy?n đến tất cả các nơi khác.

  Tiếng Việt dịch là "Giáo Hoàng" rất sai vì:

  Giáo = giáo phái, tôn giáo
  Hoàng = hoàng đế, thiên hoàng

  Giáo hoàng là hoàng đế của một tôn giáo. Danh xưng đó tuy có đúng nhưng quá lớn lao và trong tiếng Anh không có danh xưng nào tương tự như vậy.

  Chữ ngư?i ta g?i đức Giáo Hoàng nhi?u nhất là "Pope"

  Chữ "Pope" từ chữ Latin (papa = father = cha) và từ chữ Hy Lạp (pappas = father = cha).

  ?ức Giáo Hoàng thư?ng được g?i là "Roman Pontiff" (Pontifex Romanus) có nghĩa là "Ngư?i Cha Cao Cả", "Ngư?i Cha Linh Thiêng".

  Chữ "Pontiff" từ tiếng Latin "Pontifex" mà ra, có nghĩa là "ngư?i bắc cầu bắc cầu giữa Thượng ?ế và loài ngư?i".

  ?ây là những danh hiệu khác nhau của ?ức Giáo Hoàng:

  Holy Father (Ngư?i Cha Linh Thiêng)
  Bishop of Rome (Giám Mục La Mã)
  Vicar of Christ (?ại Diện Của Chúa)
  Successor of Peter (Truy?n Nhân Của Thánh Peter)
  Prince of the Apostles (Tông ?ồ Chính, hoặc Trưởng Tông ?ồ)
  Supreme Pontiff (Nhịp Cầu hoặc ?ư?ng Nối Tối Cao)
  Patriarch of the West (Trưởng Tràng Phương Tây)
  Primate of Italy (Tổng Giám Mục ?, hoặc Tổng Trưởng ?)
  Archbishop and Metropolitan of the Roman Province (Tổng Giám Mục Giáo Khu La Mã)
  Sovereign of the State of the Vatican City (Chủ Quy?n Của Thành Vitican)
  Servant of the Servants of God (?ầy Tớ Của ?ầy Tớ Của Thượng ?ế).

  Có lẽ có một th?i các vị "Giám Mục La Mã" tranh quy?n với các vị hoàng đế Tây Phương (nổi tiếng nhất là Gregory đệ Thất và hoàng đến Henry đệ Tứ của ?ức) do đó mà được dịch ra là "Giáo Hoàng" chăng?
  Chú ý: Đọc kỹ Nội Quy trước khi đặt câu hỏi. Xin đừng Spam, nếu spam account sẽ lập tức bị khóa. Cách cám ơn tốt nhất là giúp người khác những gì mình được giúp.


  Tên: Ngô Nhân Kiệt
  Tự là Đằng Giang
  Bút hiệu Việt Lang
  Pháp danh Trúc Vượng


  Những bạn nào muốn liên lạc với Admin Việt Lang có thể liên lạc trực tiếp qua Facebook Việt Lang để trao đổi

 4. #4
  Member tinhgiomay's Avatar
  Join Date
  Jan 2006
  Posts
  32

  Default Re: Tin Lành Thật Là Gì ?

  Sao mà phức tạp vậy

 5. #5
  Member huythuocla's Avatar
  Join Date
  Nov 2006
  Posts
  41

  Default Re: Tin Lành Thật Là Gì ?

  Còn nhiều cái phức tạp thế
  em ko hiếu rõ lắm

 6. #6
  Member
  Join Date
  Jun 2007
  Posts
  34

  Default Re: Tin Lành Thật Là Gì ?

  bai kinh thanh nay hay lam gi no nhac nho cho moi chung ta

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts