Ở Hưng Yên, huyện Tiên Lữ, làng Tiên Châu xưa có một ngư?i tên là Lê Như Hổ, nhà nghèo mà h?c gi?i, nhưng ăn kh?e quá, mỗi bữa ăn một nồi bảy cơm (đáng lẽ mư?i ngư?i ăn mới hết) mà không no. Cha mẹ ông không kiếm đủ cho con ăn, buồn lắm, phải cho Lê Như Hổ gửi rể một nhà giàu ở làng Thiên Thiên.

Ở nhà vợ, Lê Như Hổ ăn mỗi bữa một nồi năm, nhưng không dám đòi thêm, sợ cha mẹ vợ buồn. Vì thế, ông không mạnh nên việc h?c hành có ý hơi lơ đãng. Bố mẹ vợ phàn nàn với bố mẹ đẻ Lê Như Hổ.

Ông bố đẻ mới h?i:

- Chớ tôi h?i thực ông, mỗi bữa ông cho cháu ăn uống ra sao?

- Mỗi bữa, tôi cho cháu ăn một nồi năm.

- Thảo nào! Nhà tôi tuy nghèo mà còn phải cho cháu ăn mỗi bữa một nồi bảy. Ông cho cháu ăn ít nên nó biếng nhác là phải lắm. Ông thử cho cháu ăn thêm coi.

Ông bố vợ nghe l?i, v? cho con rể ăn mỗi bữa một nồi bảy. Lê Như Hổ h?c có ý chăm hơn trước một chút thôi. Mẹ vợ thấy con rể như thế phàn nàn với chồng:

- Ăn một nồi bảy cơm mỗi bữa mà tối đến chỉ h?c được dăm ba tiếng. Ông khéo lựa rể quá. Cái ngữ này chỉ ăn kh?e cho mập thôi, chớ có gượng mà h?c cũng chỉ là h?c lấy lệ, chớ chẳng trông cậy gì được đâu.

Ông bố vợ nói:

- Nó ăn kh?e tất có sức hơn ngư?i. Tr?i cho nhà mình đủ ăn thì cứ việc gì nói ra nói vào lôi thôi.

- Ông nói tức anh ách. Cứ ăn kh?e thì làm việc kh?e hay sao? Thì đấy, nhà ta có mấy mẫu ruộng b? hoang, c? m?c ngập đầu ngư?i đấy, ông nó đi d?n xem có được không nào.

Lê Như Hổ nghe thấy mẹ nói thế, tức quá, hôm sau ăn cơm sáng xong vác con dao phát b? ra ruộng. ?ến nơi thấy, có cây cao bóng mát, ông nằm ngủ một giấc say sưa. Mẹ vợ đi chợ v? qua đấy, thấy con rể gối đầu lên gốc cây ngáy pho pho, lật đật chạy v? nhà gắt với chồng:

- Kìa, ông ra ruộng mà xem con rể ông kia. Tưởng là ăn xong vác dao ra ruộng làm gì, hóa ra ngủ khoèo. Ông còn bảo tôi thổi thật nhi?u cơm cho nó ăn nữa hay thôi?

Bà lôi cho được ông chồng ra ruộng để xem tận mắt thằng con rể ăn kh?e mà "lư?i chẩy thây chẩy xác" ra. Bất ng? ra đến nơi thì cả hai ông bà đã thấy ruộng sạch quang cả rồi. Thì ra trong khi bà mẹ vợ từ ruộng v? nhà, ngầy ngà cãi nhau với chồng thì Lê như Hổ đã thức giấc, cầm dao phái c? như điên. C? hoang bụi rậm đ?u bị chặt phăng phăng, thậm chí có những cái vũng lầy có cá cũng không kịp chạy, chết nổi l?u b?u cả lên mặt nước.

?ến lúc ấy, bố mẹ vợ Lê Như Hổ mới biết kỳ tài của con rể. Cũng từ hôm ấy, bà mẹ vợ bữa nào cũng thổi riêng một nồi mư?i cho rể ăn cho đủ no thì quả Lê Như Hổ h?c hành không biết mệt.

Một hôm, mẹ vợ Lê Như Hổ sai Lê Như Hổ đi kêu thợ v? gặt lúa. Lê Như Hổ bảo:

- Mẹ ở nhà cứ thổi cơm sẵn, con kêu h? v?, h? ăn xong là làm việc li?n.

- Con kêu thợ gặt, nhưng không ai chịu làm. Thôi, để con ăn xong, làm một mình cũng được.

Nói xong, Lê Như Hổ ngồi ăn hết cả một nồi hai mươi. Bố mẹ vợ trông thấy phát sợ, h?i:

- Con ăn như thế không sợ bể bụng ra?

Lê Như Hổ cư?i:

- Con ăn một nồi hai mươi cũng như ngư?i ta ăn ba bốn chén. Cha mẹ đừng lo, ăn xong, con đi làm li?n. Con xin cam đoan làm một mình đến chi?u tối thế nào cũng xong.

Ăn xong nồi hai mươi, Lê Như Hổ đem li?m hái và gánh đòn càn ra ruộng. Quá trưa, đến chi?u thì xong hết. Lê Như Hổ bó lúa lại làm bốn gánh chất cả lên đòn càn quảy v? luôn một lúc. Bao nhiêu thợ cấy thấy ông một mình gánh nhi?u như thế mà cứ đi phăng phăng như không, đ?u phải lắc đầu le lưỡi.

Từ đó, bố mẹ vợ Lê Như Hổ hết sức quí mến Lê Như Hổ.

Hồi ấy ở một làng gần đấy, nhân tiết xuân có mở hội đánh vật hàng năm. Năm nào. Lê Như Hổ cũng đến phá giải. ?ô vật nào thấy ông cũng đ?u chịu thua, vì ông ta mạnh như hổ, không ai sánh kịp (vì thế mới có tên Như Hổ).

Võ đã gi?i, văn ông lại hay. Từ ngày được bố mẹ vợ cho ăn no, Lê như Hổ h?c hành tấn tới một cách lạ kỳ. Năm ba mươi tuổi, văn ông đã lừng lẫy hết cả vùng Hưng Yên, sang đến Thái Bình, Nam ?ịnh. Ông đỗ tiến sĩ trong th?i Quang Hòa nhà Mạc.

Bấy gi? có một ngư?i đỗ đồng khóa với Lê Như Hổ, tên là Nguyễn Thanh, ngư?i huyện Hoàng Hóa, tỉnh thanh Hóa. Một hôm, Nguyễn Thanh nói với Lê Như Hổ v? nhà của mình:

- Nh? tr?i, tôi cũng khá, chẳng giàu có gì nhưng ăn cả đ?i chưa hết.

Lê Như Hổ nói:

- Cả gia tài của bác, may ra chỉ đủ cho tôi ăn vài tháng.

Nguyễn Thanh nghe thấy nói thế, cho là Lê Như Hổ đùa giai, bèn nói:

- Bác khinh tôi quá. Cả gia tài tôi như thế mà bác bảo chỉ đủ cho bác ăn ba tháng. Bác không sợ mang tiếng nói dóc sao?

- Dóc hay không, chẳng cần nói lôi thôi làm gì? Hôm nào bác thử m?i tôi ăn một bữa xem sao.

Thấy Lê Như Hổ thách như vậy Nguyễn Thanh m?i li?n.

Lê Như Hổ một hôm đến nhà Nguyễn Thanh thực nhưng chẳng may hôm ấy Thanh lại có việc quan vắng nhà.

Như Hổ đi thẳng vào nhà nói với vợ Nguyễn Thanh:

- Tôi với quan Nghè đây là bạn tâm giao, hôn nay có việc qua đây vào thăm bác và nh? bữa cơm.

Bà vợ Nguyễn Thanh ân cần tiếp rước, một mặt g?i gia đình đầy tớ làm heo làm gà, một mặt h?i Lê Như Hổ có bao nhiêu quân lính để liệu đầu ngư?i mà thổi nấu.

Lê Như Hổ nói:

- Thưa phu nhân, không có bao nhiêu, chỉ có độ hơn ba mươi ngư?i.

Bà Nguyễn Thanh sai làm ba mươi heo, d?n bảy tám mâm cỗ ra m?i Lê Như Hổ dùng cơm, nhưng đợi mãi cũng chẳng thấy quân lính nào vào ăn cả. Lê Như Hổ cư?i mà bảo:

- ?i chao, h? không tới thì mặc, để tôi ăn cả cũng được.

Nói rồi ông ngồi ăn hết cả bảy tám mây cỗ, chỉ một lát thì làm bay hết cả mấy nồi hai mươi cơm, hai con heo, mấy mâm sôi, còn gà vịt, rau cải không thèm kể.

Ăn xong, Lê Như Hổ từ tạ ra v?.

?ến chi?u tối, ông Nguyễn Thanh trở v?, bà vợ kể chuyện lại và lè lưỡi sợ ông bạn ăn kh?e như thần, Nguyễn Thanh vỗ đùi bảo:

- Thôi, Lê Như Hổ rồi!

Bà vợ nói:

- Ờ, đúng đấy, ông ta ăn như hổ. Tôi ở nhà dưới nhìn lên thấy ông ta sới cơm ra chén chỉ và một miếng thì hết, còn sôi thì ông ta chỉ ăn độ mư?i miếng thì hết một mâm.

Một bữa khác, Nguyễn Thanh đi qua làng Lê Như Hổ, bước vào nhà thăm, nhân thể để tạ lỗi, Lê Như Hổ sai ngư?i nhà cũng làm ba con lợn, thổi năm sáu mâm sôi, ba bốn nồi hai mươi cơm, y như hôm vợ ông Nguyễn Thanh đã đãi mình để đãi lại Nguyễn Thanh. Mỗi ngư?i ngồi riêng một bàn. Lê Như Hổ ăn hết bàn mình mà Nguyễn Thanh thì ngắc ngứ ăn chưa hết một phần sáu. Lê Như Hổ đành lại phải ăn giùm cho Nguyễn Thanh. Ông Thanh h?i:

- Thế thì gia nhân đầy tớ còn gì mà ăn nữa?

Lê Như Hổ nói:

- Gia nhân thổi cơm và nấu đồ riêng để ăn rồi. Ông không cần phải lo.

Nguyễn Thanh chắc lưỡi than:

- Ông ăn như thế, mấy lúc mà hết nghiệp. Ngày xưa, ông Mộ Trạch nổi tiếng là ngư?i ăn kh?e mà chỉ ăn hết mư?i tám bát cơm, mư?i hai chén chanh là cùng. Bây gi? thấy ông ăn, mới biết ông Mộ Trạch còn kém ông xa lắm.

Hai ngư?i cùng cư?i ầm cả lên. V? sau, Lê Như Hổ làm đến thượng thư, được vua phong làm Thiếu bảo Lữ Quốc Công, th? bảy mươi tuổi.