Vì lý do server sắp sửa hết bandwidth, chúng tôi sẽ đóng lại phần nhạc Hoa và nhạc ?ại Hàn:

www.vietnhim.com/music/index.php

?ầu tháng 11 thì sẽ bắt đầu cho nghe nhạc trở lại. Chúng tôi đóng lại để bảo vệ bandwidth dùng cho những mục khác như ?ộng Nhím, Việt Gallery, Cute Gallery v.v. Mong m?i ngư?i thông cảm.