Không rõ tại sao mà cái codes upload avatar cua Diễn ?àn bị hư. Vì vậy upload avatar, nhi?u khi hình ra có một nửa à.

Nếu ai có bị trư?ng hợp này, hình avatar ra không hết thì cứ cho VL biết, đưa VL luôn cái hình, VL sẽ tự upload bằng FTP vào diễn đàn rồi sửa lại cho.

Hy v?ng sẽ sớm tìm ra nguyên nhân.