Chào các bạn,

CVAdmin xin thông báo tất cả các bạn... trong th?i gian Vietnhim update lại cho forum... Quick Reply sẽ đưỢc b? vô trong forum... như 1 số các bạn đã yêu cầu... Có Quick Reply option này các bạn sẽ Reply lại trong trong forum được tiện và nhanh lẹ hơn.

Chúc các bạn chơi vui vẻ

CVAdmin.