Nguồn trang sự bày tỏ về Thiên Chúa: http://thienchua.org

"Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ." (1 Cô-rinh 13:8)
Một hành động yêu thương đơn độc có thể tạo kết quả truyền rung tích cực và hữu ích giao động ra xa ngoài sự tưởng tượng nhất của chúng ta. Chối bỏ hành động yêu thương có thể đưa đến hiệu quả ngược lại.

Năm 1952, một cảnh sát giám định trong thành phố Nữu ước đã cố gắng tìm một tổ chức nào muốn trợ giúp việc nhận con nuôi của một cậu bé 12 tuổi. Tuy đứa nhỏ có xuất xứ tôn giáo, không một giáo phái lớn nào muốn tiếp tay việc nhận con nuôi của cậu. Sau này người cảnh sát này nói, "Trường hợp của đứa nhỏ được báo cáo đến tôi vì nó là một kẻ trốn học. Tôi đã cố gắng cả năm để tìm một cơ sở nào có thể quan tâm đến đứa trẻ cần được giúp đỡ này. Cả các cơ quan của Công giáo, Tin lành, và Do-thái giáo đều không muốn nhận đứa bé bởi vì cậu ta xuất xứ từ một giáo phái mà họ đã không thừa nhận. Tôi không thể làm sự xây dựng nào hơn cho nó được." Nếu nguyên tắc yêu thương của người tin lành thắng thế tại quận Bronx của Nữu-ước năm 1952, thì có lẽ người ta đã tìm được một mái ấm tốt cho đứa trẻ chưa trưởng thành nầy. Sự thực là, việc cung cấp cho nó một môi trường sống tốt hơn có thể đã thay đổi lịch sử. Như các bạn biết, đứa nhỏ đó là Lee Harvey Oswald người đã ám sát tổng thống Kennedy, tạo ra nỗi sầu thảm cho nước Mỹ và thế giới.

Tình yêu thương là sức mạnh vĩ đại nhất trong vũ trụ. Thiên Chúa thành người trong tình yêu. Kinh thánh nói cho chúng ta biết, "Đức Chúa Trời là tình yêu thương" (1 Giăng 4:16), "Tình yêu không hư mất bao giờ" (1 Cô rinh 13:8). Và "Vì đây là lời loan báo mà các con đã nghe từ lúc ban đầu, ấy là chúng ta phải yêu thương nhau." (1 Giăng 3:11).

Trong sự giao tiếp với người khác của chúng ta, thông thường những gì trải ra cho tình yêu vốn không hơn gì một dịch vụ kinh doanh thu nhỏ. Người ta tử tế với mình nên chúng ta đáp lại họ với sự so đo tương xứng. Khi ai đối xử không phải với chúng ta thì sự đáp ứng tiêu cực của chúng ta sẽ là đúng cho những gì họ đã dấy nên. Mọi sự đều phải là tương đương, rất công bằng, đầy hợp lý với thứ công lý của mắt đền mắt, răng đền răng này. Nhưng tình yêu của người tin theo Christ không bao giờ chỉ ấn định dựa trên những gì hợp lý. Nó dai dẳng trong sự thương xót ban cho cùng với sự công chính. Nó bẻ gãy cái chuỗi của các phản ứng có tính hợp lý.

Tướng Robert E. Lee có lần được hỏi ông nghĩ thế nào về một vị sĩ quan trong Liên-quân Nam Bang, là người đã có một số nhận xét xúc phạm đến ông. Tướng Lee xếp hạng về ông ta là rất được hài lòng. Người phỏng vấn dường như bối rối và nói, Thưa tướng quân, Tôi đoán rằng ông chưa biết đến những gì người ấy đã nói về mình." "Tôi biết chứ," Tướng Lee đáp, Nhưng tôi đã được hỏi phần ý nghĩ của mình cho người đó, không phải được hỏi về cái ý nghĩ của người đó đối với mình.

Bill Brght (dch, lt)