Nếp dịch tên bài nhạc từ tiếng Nga qua tiếng Anh, nhưng không biết có đúng không.

Artist: ДиДюЛя

01 Фламенко
02 Айседора
03 Водопад
04 Жасмин
05 Румба
06 Испания
07 Море
08 Ритмо
09 Русская
10 Бездна
11 Фанданго
12 День
13 Посвящение