Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 20 of 21

Thread: Dân Ca Việt Nam

 1. #1
  a n i r t a k NEP's Avatar
  Join Date
  Nov 2006
  Location
  Tây Bắc
  Posts
  8,139

  Default Dân Ca Việt Nam

  Những bài nhạc phổ Dân Ca Việt Nam này sưu tầm từ folder của Đinh Thức.

  Mục Lục

  Ba Quan (Dân ca Quan Họ Bắc Ninh): Nhạc Phổ

  Cò Lả (Dân Ca Miền Bắc): Nhạc Phổ
  Còn Duyên (Dân ca Quan Họ Bắc Ninh): Nhạc Phổ

  Đăng Đàn Cung (Nhạc Miền Trung): Nhạc Phổ

  Lý Cây Bông (Dân Ca Nam Bộ): Nhạc Phổ
  Lý Cây Đa (Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh): Nhạc Phổ
  Lý Cây Xanh (Dân Ca Nam Bộ): Nhạc Phổ
  Lý Con Sáo Gò Công (Dân Ca Nam Bộ): Nhạc Phổ
  Lý Ngựa Ô (Dân Ca Nam Bộ): Nhạc Phổ
  Lý Ngựa Ô Huế (Dân Ca Miền Trung): Nhạc Phổ
  Lý Qua Cầu (Dân Ca Đồng Tháp): Nhạc Phổ

  Mười Nhớ (Dân ca Quan Họ Bắc Ninh): Nhạc Phổ

  Người Ơi Người Ở Đừng Về (Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh): Nhạc Phổ

  Qua Cầu Gió Bay (Dân ca Quan Họ Bắc Ninh): Nhạc Phổ

  Ru Con (Dân ca Nam Bộ): Nhạc Phổ

  Trống Cơm (Dân ca Quan Họ Bắc Ninh): Nhạc Phổ

  Ví Dặm (Dân ca Nghệ An): Nhạc Phổ

  Yêu Nhau Ngả Nón Ra Ngồi (Dân ca Quan Họ Bắc Ninh): Nhạc Phổ

 2. #2
  a n i r t a k NEP's Avatar
  Join Date
  Nov 2006
  Location
  Tây Bắc
  Posts
  8,139

  Default Ba Quan (Dân ca Quan Họ Bắc Ninh)


 3. #3
  a n i r t a k NEP's Avatar
  Join Date
  Nov 2006
  Location
  Tây Bắc
  Posts
  8,139

  Default Cò Lả (Dân Ca Miền Bắc)


 4. #4
  a n i r t a k NEP's Avatar
  Join Date
  Nov 2006
  Location
  Tây Bắc
  Posts
  8,139

  Default Còn Duyên (Dân ca Quan Họ Bắc Ninh)


 5. #5
  a n i r t a k NEP's Avatar
  Join Date
  Nov 2006
  Location
  Tây Bắc
  Posts
  8,139

  Default Đăng Đàn Cung (Nhạc Miền Trung)


 6. #6
  a n i r t a k NEP's Avatar
  Join Date
  Nov 2006
  Location
  Tây Bắc
  Posts
  8,139

  Default Lý Cây Bông (Dân Ca Nam Bộ)


 7. #7
  a n i r t a k NEP's Avatar
  Join Date
  Nov 2006
  Location
  Tây Bắc
  Posts
  8,139

  Default Lý Cây Đa (Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh)


 8. #8
  a n i r t a k NEP's Avatar
  Join Date
  Nov 2006
  Location
  Tây Bắc
  Posts
  8,139

  Default Lý Cây Xanh (Dân Ca Nam Bộ)


 9. #9
  a n i r t a k NEP's Avatar
  Join Date
  Nov 2006
  Location
  Tây Bắc
  Posts
  8,139

  Default Lý Con Sáo Gò Công (Dân Ca Nam Bộ)


 10. #10
  a n i r t a k NEP's Avatar
  Join Date
  Nov 2006
  Location
  Tây Bắc
  Posts
  8,139

  Default Lý Ngựa Ô Huế (Dân Ca Miền Trung)


 11. #11
  a n i r t a k NEP's Avatar
  Join Date
  Nov 2006
  Location
  Tây Bắc
  Posts
  8,139

  Default Lý Ngựa Ô (Dân Ca Nam Bộ)


 12. #12
  a n i r t a k NEP's Avatar
  Join Date
  Nov 2006
  Location
  Tây Bắc
  Posts
  8,139

  Default Lý Qua Cầu (Dân Ca Đồng Tháp)


 13. #13
  a n i r t a k NEP's Avatar
  Join Date
  Nov 2006
  Location
  Tây Bắc
  Posts
  8,139

  Default Mười Nhớ (Dân ca Quan Họ Bắc Ninh)


 14. #14
  a n i r t a k NEP's Avatar
  Join Date
  Nov 2006
  Location
  Tây Bắc
  Posts
  8,139

  Default Người Ơi Người Ở Đừng Về (Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh)


 15. #15
  a n i r t a k NEP's Avatar
  Join Date
  Nov 2006
  Location
  Tây Bắc
  Posts
  8,139

  Default Qua Cầu Gió Bay (Dân ca Quan Họ Bắc Ninh)


 16. #16
  a n i r t a k NEP's Avatar
  Join Date
  Nov 2006
  Location
  Tây Bắc
  Posts
  8,139

  Default Ru Con (Dân ca Nam Bộ)


 17. #17
  a n i r t a k NEP's Avatar
  Join Date
  Nov 2006
  Location
  Tây Bắc
  Posts
  8,139

  Default Trống Cơm (Dân ca Quan Họ Bắc Ninh)


 18. #18
  a n i r t a k NEP's Avatar
  Join Date
  Nov 2006
  Location
  Tây Bắc
  Posts
  8,139

  Default Ví Dặm (Dân ca Nghệ An)


 19. #19
  a n i r t a k NEP's Avatar
  Join Date
  Nov 2006
  Location
  Tây Bắc
  Posts
  8,139

  Default Yêu Nhau Ngả Nón Ra Ngồi (Dân ca Quan Họ Bắc Ninh)


 20. #20
  Junior Member
  Join Date
  Jun 2011
  Posts
  7

  Default Re: Dân Ca Việt Nam

  Thank you very much

Page 1 of 2 12 LastLast

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts