Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 20 of 29

Thread: Hoàng Thi Thơ

 1. #1
  a n i r t a k NEP's Avatar
  Join Date
  Nov 2006
  Location
  Tây Bắc
  Posts
  8,139

  Default Hoàng Thi Thơ

  Mục Lục

  Bài Thơ Cuối Cùng: Nhạc Phổ

  Chuyện Tình Cô Lái Đò Bến Hạ: Nhạc Phổ
  Chuyện Tình Của Người Trinh Nữ Tên Thi: Nhạc Phổ

  Diễm Tình: Nhạc Phổ
  Duyên Quê: Nhạc Phổ

  Đám Cưới Trên Đường Quê: Nhạc Phổ
  Đêm Buồn: Nhạc Phổ
  Điệu Buồn Dang Dở: Nhạc Phổ
  Đường Xưa Lối Cũ: Nhạc Phổ

  Gạo Trắng Trăng Thanh: Nhạc Phổ

  Hình Ảnh Người Em Không Đợi (nhạc và lời: Hoàng Thi Thơ, Tôn Nữ Trà Mi): Nhạc Phổ
  Hỏi Người Còn Nhớ Đến Ta: Nhạc Phổ

  Kinh Cầu Tình Yêu: Nhạc Phổ

  Một Lần Cuối: Nhạc Phổ
  Mùa Thu Đông Kinh: Nhạc Phổ

  Nhớ Thành Đô: Nhạc Phổ
  Những Ngày Thơ Mộng: Nhạc Phổ
  Niềm Đau Của Cát: Nhạc Phổ

  Ô Kìa Đời Bỗng Dưng Vui: Nhạc Phổ

  Phố Chiều: Nhạc Phổ
  Phút Đầu Tiên: Nhạc Phổ

  Rước Tình Về Với Quê Hương: Nhạc Phổ

  Tà Áo Cưới: Nhạc Phổ, Nhạc Phổ 2
  Tạ Tình: Nhạc Phổ
  Trăng Rụng Xuống Cầu: Nhạc Phổ
  Túp Lều Lý Tưởng: Nhạc Phổ

 2. #2
  a n i r t a k NEP's Avatar
  Join Date
  Nov 2006
  Location
  Tây Bắc
  Posts
  8,139

  Default Diễm Tình


 3. #3
  a n i r t a k NEP's Avatar
  Join Date
  Nov 2006
  Location
  Tây Bắc
  Posts
  8,139

  Default Bài Thơ Cuối Cùng


 4. #4
  a n i r t a k NEP's Avatar
  Join Date
  Nov 2006
  Location
  Tây Bắc
  Posts
  8,139

  Default Điệu Buồn Dang Dở


 5. #5
  a n i r t a k NEP's Avatar
  Join Date
  Nov 2006
  Location
  Tây Bắc
  Posts
  8,139

  Default Chuyện Tình Cô Lái Đò Bến Hạ


 6. #6
  a n i r t a k NEP's Avatar
  Join Date
  Nov 2006
  Location
  Tây Bắc
  Posts
  8,139

  Default Chuyện Tình Của Người Trinh Nữ Tên Thi


 7. #7
  a n i r t a k NEP's Avatar
  Join Date
  Nov 2006
  Location
  Tây Bắc
  Posts
  8,139

  Default Đám Cưới Trên Đường Quê


 8. #8
  a n i r t a k NEP's Avatar
  Join Date
  Nov 2006
  Location
  Tây Bắc
  Posts
  8,139

  Default Đêm Buồn


 9. #9
  a n i r t a k NEP's Avatar
  Join Date
  Nov 2006
  Location
  Tây Bắc
  Posts
  8,139

  Default Đường Xưa Lối Cũ


 10. #10
  a n i r t a k NEP's Avatar
  Join Date
  Nov 2006
  Location
  Tây Bắc
  Posts
  8,139

  Default Duyên Quê


 11. #11
  a n i r t a k NEP's Avatar
  Join Date
  Nov 2006
  Location
  Tây Bắc
  Posts
  8,139

  Default Gạo Trắng Trăng Thanh


 12. #12
  a n i r t a k NEP's Avatar
  Join Date
  Nov 2006
  Location
  Tây Bắc
  Posts
  8,139

  Default Hình Ảnh Người Em Không Đợi (nhạc và lời: Hoàng Thi Thơ, Tôn Nữ Trà Mi)


 13. #13
  a n i r t a k NEP's Avatar
  Join Date
  Nov 2006
  Location
  Tây Bắc
  Posts
  8,139

  Default Hỏi Người Còn Nhớ Đến Ta


 14. #14
  a n i r t a k NEP's Avatar
  Join Date
  Nov 2006
  Location
  Tây Bắc
  Posts
  8,139

  Default Kinh Cầu Tình Yêu


 15. #15
  a n i r t a k NEP's Avatar
  Join Date
  Nov 2006
  Location
  Tây Bắc
  Posts
  8,139

  Default Một Lần Cuối


 16. #16
  a n i r t a k NEP's Avatar
  Join Date
  Nov 2006
  Location
  Tây Bắc
  Posts
  8,139

  Default Mùa Thu Đông Kinh


 17. #17
  a n i r t a k NEP's Avatar
  Join Date
  Nov 2006
  Location
  Tây Bắc
  Posts
  8,139

  Default Nhớ Thành Đô


 18. #18
  a n i r t a k NEP's Avatar
  Join Date
  Nov 2006
  Location
  Tây Bắc
  Posts
  8,139

  Default Những Ngày Thơ Mộng


 19. #19
  a n i r t a k NEP's Avatar
  Join Date
  Nov 2006
  Location
  Tây Bắc
  Posts
  8,139

  Default Niềm Đau Của Cát


 20. #20
  a n i r t a k NEP's Avatar
  Join Date
  Nov 2006
  Location
  Tây Bắc
  Posts
  8,139

  Default Ô Kìa Đời Bỗng Dưng Vui


Page 1 of 2 12 LastLast

Tags for this Thread

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts