Results 1 to 6 of 6

Thread: Văn Cao

 1. #1
  a n i r t a k NEP's Avatar
  Join Date
  Nov 2006
  Location
  Tây Bắc
  Posts
  8,139

  Default Văn Cao

  Mục Lục

  Buồn Tàn Thu (Chinh Phụ Khúc): Nhạc Phổ - Nhạc

  Cung Đàn Xưa: Nhạc Phổ

  Suối Mơ: Nhạc Phổ

  Thiên Thai: Nhạc Phổ - Nhạc
  Trương Chi: Nhạc Phổ - Nhạc

 2. #2
  a n i r t a k NEP's Avatar
  Join Date
  Nov 2006
  Location
  Tây Bắc
  Posts
  8,139

  Default Cung Đàn Xưa


 3. #3
  a n i r t a k NEP's Avatar
  Join Date
  Nov 2006
  Location
  Tây Bắc
  Posts
  8,139

  Default Buồn Tàn Thu (Chinh Phụ Khúc)


 4. #4
  a n i r t a k NEP's Avatar
  Join Date
  Nov 2006
  Location
  Tây Bắc
  Posts
  8,139

  Default Suối Mơ


 5. #5
  a n i r t a k NEP's Avatar
  Join Date
  Nov 2006
  Location
  Tây Bắc
  Posts
  8,139

  Default Trương Chi


 6. #6
  a n i r t a k NEP's Avatar
  Join Date
  Nov 2006
  Location
  Tây Bắc
  Posts
  8,139

  Default Thiên Thai


Tags for this Thread

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts