Page 2 of 14 FirstFirst 12345612 ... LastLast
Results 21 to 40 of 272

Thread: Tiểu Hồ Điệp

 1. #21
  Senior Member tieuhoddiep's Avatar
  Join Date
  May 2010
  Posts
  1,054

  Default

  uh...outdoor vui ho*n..sao bàn du*~ vậy...chưa hỏi 2 anh kia mà...Nep vô duyên...hahaha...chạy lẹ
  Quote Originally Posted by nếp View Post
  Vậy kỳ này đi đâu? Outdoor hay indoor?

 2. #22
  a n i r t a k NEP's Avatar
  Join Date
  Nov 2006
  Location
  Tây Bắc
  Posts
  8,139

  Default

  Hỏi trước hay sau cũng giống nhau mà.

 3. #23
  Senior Member tieuhoddiep's Avatar
  Join Date
  May 2010
  Posts
  1,054

  Default

  where is my passport....grrr....hộ chiếu của tui o*i đi đâu rồi

 4. #24
  I StIll bElieVe NBT's Avatar
  Join Date
  Dec 2006
  Posts
  3,078

  Default

  Quote Originally Posted by tieuhoddiep View Post
  where is my passport....grrr....hộ chiếu của tui o*i đi đâu rồi
  tỷ cần travel à?

 5. #25
  Senior Member tieuhoddiep's Avatar
  Join Date
  May 2010
  Posts
  1,054

  Default

  tính ngày mai đi Canada đó mụi ..tìm thấy rồi. Để chung với cái thiệp sinh nhật của người bạn....sao giờ mụi chưa ngủ vậy?
  Quote Originally Posted by NBT View Post
  tỷ cần travel à?

 6. #26
  I StIll bElieVe NBT's Avatar
  Join Date
  Dec 2006
  Posts
  3,078

  Default

  Quote Originally Posted by tieuhoddiep View Post
  tính ngày mai đi Canada đó mụi ..tìm thấy rồi. Để chung với cái thiệp sinh nhật của người bạn....sao giờ mụi chưa ngủ vậy?
  tại hôm qua với chiều này ngủ bù rồi

 7. #27
  a n i r t a k NEP's Avatar
  Join Date
  Nov 2006
  Location
  Tây Bắc
  Posts
  8,139

  Default

  NBT ở chơi vui vẻ, Nếp đi ngủ.

 8. #28
  Senior Member tieuhoddiep's Avatar
  Join Date
  May 2010
  Posts
  1,054

  Default

  10 credits gần 3k..phải lấy 4.0 và đọc hết sách đó..aaaaaaaaaaaa.....lại phải cày thêm để đón tiền học....biết bao nhiêu cho đủ đây....

 9. #29
  Senior Member tieuhoddiep's Avatar
  Join Date
  May 2010
  Posts
  1,054

  Default

  Buo^`n 3

  Dde^m thao thu*'c cho*.t nghe lo`ng xo't xa
  Ddi.nh me^.nh na`o xuo^i khie^'n ta ga(.p nhau
  Bo*?i duye^n no*. hay ti`nh nghi~a ma(.n ma`
  Cho lo`ng ma~i luye^'n tie^'c mang no^~i ddau

  Co`n thu*o*ng nho*' la`m gi` mo^'i ti`nh sa^`u
  Chu*~ no*. duye^n ai na`o dda^u bie^'t ddu*o*.c
  Thu*'c tro.n dde^m da`i suo^'t bao canh tha^u
  Nho*' ngu*o*`i no*i ddo' ti`nh dda^`u su*o*'t mu*o*'t

  Vo`ng tay ai gio*` sao qua' xa xa(m
  Le^. vo*`n la`n mi kho'c ma~i a^m tha^`m
  Cho tim to^i he'o, da. ba^`m tra(m na(m
  La`m to^i cu*' tu*o*?ng mi`nh dda~ ye^u la^`m

  Suo^'t dde^m da`i to^i va^~n ma~i na(`m dda^y
  Tu*o*?ng nho*' dde^'n nhu*~ng nga`y tha'ng cu~
  Nga`y ta be^n nhau nhu*~ng chie^u` na(m a^'y
  DDe.p la('m pha?i kho^ng anh ?Mo^.t mu`a Thu

  Mu`a ta ga(.p go*~!Mu`a ta ye^u nhau ...

  tieuhodiep 8/23/04

 10. #30
  Senior Member tieuhoddiep's Avatar
  Join Date
  May 2010
  Posts
  1,054

  Default

  La.i the^m mo^.t nga`y anh co^ ddo*n
  Ti`m chu't vui rie^ng vo*'i linh ho^`n
  Em thoa'ng hie^.n ve^` trong no^~i nho*'
  Tuye^'t tra('ng la.nh ro*i ca`ng buo^`n ho*n

  Ddo^i chu*~ Ti`nh Ye^u suy nghi~ hoa`i
  Ro^`i ngo^`i mo* mo^.ng chuye^.n tu*o*ng lai
  Bie^'t mai ddu*o*`ng ddo*`i co`n chung lo^'i
  Hay vi` duye^n no*. pha?i chia hai

  Du` co' ra sao , vu*~ng lo`ng tin
  Anh bie^'t ra(`ng em ra^'t chung ti`nh
  Tra(m na(m , em nhe' , kho^ng xa ca'ch
  Mi`nh ma~i ga^`n nhau nhu* bo'ng hi`nh

  Dda^y tra'i tim anh xin hie^'n da^ng
  The^` cha(?ng do^'i gian , du` mo^.t la^`n
  Bao nhie^u ha.nh phu'c trao em ddo'
  Ha~y nha^.n nhe' em , ddu*`ng nga.i nga^`n

  Xin no'i ye^u nhau ma~i be^n nhau
  Cu`ng vui ti`nh tha('m dde^'n ba.c dda^`u
  Co' em va` anh trong cuo^.c so^'ng
  Tay na('m ba`n tay ....to*'i nga`n sau !

  Ti`nh Ma~i Be^`n La^u
  2/24/05 by CBBB

 11. #31
  Senior Member tieuhoddiep's Avatar
  Join Date
  May 2010
  Posts
  1,054

  Default

  Chia tay , ti`nh nay dda^u co`n gi`
  Kho^ng ca^`n mo^.t lo*`i no'i chia ly
  Ngu*o*`i ngoa?nh ma(.t , to^i dda`nh cu'i ma(.t
  Co^' ti`m que^n nhu*~ng no^~i sa^`u bi

  Ta^'t ca? bo^?ng tro*? tha`nh xa la.
  Ye^u thu*o*ng cu~ng la(.ng le~ pho^i pha
  Nga`n a^n a'i chi`m trong que^n la~ng
  Lo`ng ddau , ddo^i ma('t le^. nha.t nho`a

  Anh so*. la('m nhu*~ng kho^? sa^`u
  Ne^n dda`nh ddoa.n tuye^.t , phu. lo`ng nhau
  Em o*i , xin ha~y tha thu*' nhe'
  Cho ke? la`m em vo*~ mo^.ng dda^`u

  Mong ha~y que^n ddi chuye^.n chu'ng mi`nh
  Anh dda~ kho^ng co`n giu*~ nie^`m tin
  Em ddu*`ng nho*' nu*~a ngu*o*`i phu. ba.c
  Ha~y co^' que^n ddi mo^.t bo'ng hi`nh

  Anh chu'c ddo*`i em ha.nh phu'c nhie^`u
  Mai na`y se~ ga(.p ngu*o*`i em ye^u
  Ngu*o*`i ddo' thu*o*ng em va` tho^ng hie^?u
  Anh xin lo^~i nhe' ! Kho^ng co`n ye^u

  01/27/05 - By CBBB

 12. #32
  a n i r t a k NEP's Avatar
  Join Date
  Nov 2006
  Location
  Tây Bắc
  Posts
  8,139

  Default

  Quote Originally Posted by tieuhoddiep View Post
  10 credits gần 3k..phải lấy 4.0 và đọc hết sách đó..aaaaaaaaaaaa.....lại phải cày thêm để đón tiền học....biết bao nhiêu cho đủ đây....
  Tiền học undergrad giờ sao cao qúa vậy...lúc Nếp học undergrad lấy 15 credits trả chừng 2400-2700. THĐ có apply scholarship/grant gì không? Thấy THĐ học giỏi vậy có nhiều cơ hội được nhận scholarship/grant đó. Lúc học undergrad Nếp dùng grants và state funds không à. Chỉ lên grad school mới phải tự trả. Phụ nữ có nhiều cơ hội được scholarships/grants hơn là nam vì có nhiều cái scholarships/grants phải là nữ thì mới được apply.

 13. #33
  Senior Member tieuhoddiep's Avatar
  Join Date
  May 2010
  Posts
  1,054

  Default

  oh..Đ hong đ.c sholarship đâu vì lúc Đ ra trường bên NJ thì Đ được full scholarship for undergrad nhưng khi move qua đây thì đâu lấy đ.c. Nên phải cày thôi...hihihhi
  Quote Originally Posted by nếp View Post
  Tiền học undergrad giờ sao cao qúa vậy...lúc Nếp học undergrad lấy 15 credits trả chừng 2400-2700. THĐ có apply scholarship/grant gì không? Thấy THĐ học giỏi vậy có nhiều cơ hội được nhận scholarship/grant đó. Lúc học undergrad Nếp dùng grants và state funds không à. Chỉ lên grad school mới phải tự trả. Phụ nữ có nhiều cơ hội được scholarships/grants hơn là nam vì có nhiều cái scholarships/grants phải là nữ thì mới được apply.

 14. #34
  a n i r t a k NEP's Avatar
  Join Date
  Nov 2006
  Location
  Tây Bắc
  Posts
  8,139

  Default

  Qua đây apply lại được mà. Xin cái scholarship của Gates Foundation đó, dễ lắm.

 15. #35
  Senior Member tieuhoddiep's Avatar
  Join Date
  May 2010
  Posts
  1,054

  Default

  oh cung nghe noi nhung chua co lam thu*?. Để Đ search cái đó coi sao...hom nay an waffles ngon ko?..Nep co lộc ăn quá nhi?

 16. #36
  a n i r t a k NEP's Avatar
  Join Date
  Nov 2006
  Location
  Tây Bắc
  Posts
  8,139

  Default

  Nên làm thử đi. Nếu được thì sẽ giúp ích nhiều lắm đó. Chỉ cần điền cái đơn, viết bài essay và vài lá thư recommendation là được rồi. Sau này có mấy cái này trong resume cũng sẽ giúp cho mình nữa.

  Thấy waffles ngon quá lấy 6 cái ăn, ăn xong giờ con no.

 17. #37
  Senior Member tieuhoddiep's Avatar
  Join Date
  May 2010
  Posts
  1,054

  Default

  wow an nhieu vay ha? con bé đó dung la hay..Đ ko biet nau gi het. hihhi
  Quote Originally Posted by nếp View Post
  Nên làm thử đi. Nếu được thì sẽ giúp ích nhiều lắm đó. Chỉ cần điền cái đơn, viết bài essay và vài lá thư recommendation là được rồi. Sau này có mấy cái này trong resume cũng sẽ giúp cho mình nữa.

  Thấy waffles ngon quá lấy 6 cái ăn, ăn xong giờ con no.

 18. #38
  a n i r t a k NEP's Avatar
  Join Date
  Nov 2006
  Location
  Tây Bắc
  Posts
  8,139

  Default

  Bên topic trong phòng Tra Khảo trả lời là biết nấu ăn mà.

 19. #39
  Senior Member tieuhoddiep's Avatar
  Join Date
  May 2010
  Posts
  1,054

  Default

  ihihhii..biet nau muh...nhung hong biet lam waffles

 20. #40
  a n i r t a k NEP's Avatar
  Join Date
  Nov 2006
  Location
  Tây Bắc
  Posts
  8,139

  Default

  Waffles dễ làm mà. Bột thì mua ở ngoài chợ, đổ nó như đổ bánh xèo vậy đó. Nếu có cái máy làm waffles thì sẽ ngon hơn vì nó phồng lên dày hơn.

Page 2 of 14 FirstFirst 12345612 ... LastLast

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts