1. Thêm
ví dụ:

[esnips=503fabea-3cf3-403c-9631-f5a4ed8b2197]503fabea-3cf3-403c-9631-f5a4ed8b2197[/esnips]

2. Trang Nhạc
Nhạc trong trang homepage của Việt Nhím có bài nghe được có bài nghe chưa được. Hiện tại chỉ có nhạc với vần 0-9, A, B, D, Q, R, S, U, V, X, Y mới nghe được. Còn nhạc với các vần khác chúng tôi chưa nối link xong. Chỉ nghe nhạc bình đân, không có playlist (Nếp không biết viết cái này và chưa có thời gian nghiên cứu).

3. Thay Đổi Của Freewebtown.com
Freewebtown, site mà một phần đông Nhím nhân dùng để host nhạc và link vào Động Nhím, bây giờ cần phải kích hoạt account mới cho link files (email activation). Vài năm trước thì không cần kích hoạt cũng dùng được, nhưng bây giờ nếu account không kích hoạt thì link sẽ bị chết. Nếu account chưa được kích hoạt khi bạn login trong Freewebtown nó sẽ hiện ra một cái ô đòi địa chỉ email để kích hoạt. Bạn có thể dùng cùng một email để kích hoạt nhiều accounts trong đó. Nếp kích hoạt 40 accounts trong đó dùng một cái địa chỉ email. Tuy nhiên vì quá đông người dùng Freewebtown cho nên site này ban đêm với cuối tuần rất chậm.

4. Joggle.com
Nếp mới tìm được một host khác có thể host nhạc, hình và video: Joggle.com
Đặc biệt là site này cho hotlink tất cả files, hầu như không có giới hạn bandwidth và rất lẹ. Tuy nhiên mỗi account chỉ có 1 GB.

5. HotLinkFiles.com Không Còn Hoạt Động
Host này không còn hoạt động. Nhím nào host file dùng site này nên chuyển qua Joggle hoặt Freewebtown.

Nếu bạn cần giúp với kích hoạt account, upload files, post files, vv...mời vào phòng Giải Đáp Thắc Mắc, chúng tôi sẽ cố gắng đáp bài sớm.

Thân,
Nếp