Trong vài ngày tới Động Nhím sẽ sắp sếp lại phòng Trao Đổi Software.

1. Phòng Trao Đổi Software sẽ được chia ra thành vài phòng phụ để có thể dễ dàng tìm phần mềm, cũng như duy trì những bản dịch mới.
2. Động Nhím chĩ sưu tầm và duy trì những phần mềm miễn phí (freeware); tuyệt đối không được đăng cracked/hacked softwares.*
3. Những phần mềm đã được đăng hiện tại có thể sẽ được chuyển vào một trong các phòng phụ mới nầy, hoặc cho vào Thùng Rác nếu như link đã chết.

*sau khi sắp sếp lại phòng Trao Đổi Software xong những bài viết mới nào có link tới cracked/hacked softwares sẽ bị xóa, chủ bút bị "warning", và nếu nhận được nhiều "warning" thì account sẽ bị khóa.

-NPE