Đã hơn một năm nay. Cuối cùng thì phần lời nhạc trong homepage (www.vietnhim.com) của VietNhim được mở cửa để cho nghe online trở lại. Tuy nhiên sự mở cửa này bị giới hạn rất nhiều. Chúng tôi có lý do của chúng tôi tại sao lại giới hạn và nhất thời chúng tôi không muốn cũng không cần giải thích.

Sự giới hạn đó là:

1) Không có nhiều bài hát để nghe
2) Không có playlist
3) Phải ghi danh và log vào forum mới nghe được
4) Account dưới 30 bài viết không nghe được
5) Bài nào nghe được bài nào không nghe được tùy hỷ mà tìm
6) Nghe không được xin đừng khiếu nại hay thắc mắc
7) Đừng hỏi cách download vì chúng tôi sẽ không cho download nhạc trong đó
8) Trong nhất thời tất cả 7 điều trên sẽ không được thay đổi cho đến khi tôi, Admin VietLang, làm xong những chuyện như sau:

- Lời nhạc còn dang dở, cho vào xong hết mới nói đến chuyện khác.
- Thay đổi cách thức cho nhạc vào database. Có nghĩa những bài nào đã có sẽ được sửa hết.
- Phải upload nhạc thì mới có nhạc để nghe. Muốn upload thì phải sắp xếp cho gọn gàng trước. Sẽ tốn không ít thời gian.

Link chính để nghe nhạc: http://www.vietnhim.com


VietLang