BI CA
Tần Hoài Dạ Vũ

Tình yêu là nỗi ám ảnh
Và cái chết cũng vậy.

Ai biết cuộc đời sẽ ra sao
Khi mặt trời đã lặn
Ai biết cuộc đời sẽ ra sao
Tình yêu không bất tận
Nỗi buồn gởi về đâu
Nôĩ buồn gởi về đâu
Về từng trái tim nhỏ
Đêm bao giờ thôi sâu?

Ai biết trái tim sẽ ra sao
Tình yêu không bất tận
Ai biết trái tim sẽ ra sao
Ngày uy quyền khánh tận
Nỗi buồn gởi về đâu
Nỗi buồn gởi về đâu
Về những người đang sống
Đêm bao giờ thôi sâu?

Ai biết người đang sống ra sao
Ngày uy quyền khánh tận
Ai biết người đang sống ra sao
Tiệc đời khi đã mãn
Nỗi buồn gởi về đâu
Về trong nấm mộ nhỏ
Đêm bao giờ thôi sâu?
Đêm bao giờ không sâu?