ĐỀ TẶNG MỘT GIẤC MƠ
Lâm Thị Mỹ Dạ


Con chim mang giấc mơ bay đi
Chú bé ngủ dưới trời sao sáng
Thanh thản
Đêm qua em mơ gì?
- Tôi mơ thành chim

Con chim trong mơ giọng hót nơi nào
Con chim trong mơ như nàng tiên cá câm lặng
Những hạt ngọc trong tim tỏa sáng
Giọng hót rực rỡ
Suốt đời
cất giữ
riêng tặng
cho người...

Bay qua bay qua nghìn đêm
Bay qua bay qua ngàn sao
Những chiếc lá phát sáng màu huyền thoại
Những bông hoa mang hình bàn tay, ngón tay

Chú bé là ai
Chú bé là tôi
Con chim là ai
Con chim la tôi
Giấc mơ là ai
Giấc mơ là tôi

Đêm qua
Tôi mơ thành tôi
Tôi mơ thành chim
Tôi mơ thành giấc mơ.