Datacenter của VietNhim nằm ở thành phố Dallas, tiểu bang Texas.

Vào chiều ngày 13 tháng 4 (thứ Sáu 13) thành phố Dallas bị bão khá nặng, nhiều nhà cửa, công ty v.v. bị cúp điện. Qua đến chiều ngày hôm sau thì datacenter bị mất điện. Do đó VietNhim bị offline trên 3 tiếng đồng hồ.

Bây giờ thì tất cả đã được ổn định (hy vọng như vậy).


VietLang