Ngày 14 tháng 1 năm 2007 là ngày kỷ niệm 2 năm thành lập DongNhim.

Xin cám ơn tất cả những hội viên ủng hộ ĐN 2 năm nay