ngày xưa người trung quốc tin ở sổ mệnh
bây giờ người trung quốc tin vào đô la

cảm ơn bài viết rất hay:thanx: