bạn ơi !
bạn có cả tập thơ đó không
post len cho mình xem với
mình rất thích tập thơ này mà
cảm ơn bạn
nếu không bạn gửi trực tiếp vào mail của minh thì mình cảm ơn nhiều...