Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài
Nghệ Sĩ: Vũ Linh, Phượng Mai, Thoại Mỹ, Chí Linh, Hồng Nga, Diệp Lang, Vân Hà, Ngọc Đáng, Hữu Châu, Trương Hoàng Long

1.
...