Datacenter của VietNhim nằm ở thành phố Dallas, tiểu bang Texas.

Vào chiều ngày 13 tháng 4 (thứ Sáu 13) thành phố Dallas bị bão khá nặng, nhiều nhà cửa, công ty v.v. bị cúp điện. Qua đến chiều...