Đã hơn một năm nay. Cuối cùng thì phần lời nhạc trong homepage (www.vietnhim.com) của VietNhim được mở cửa để cho nghe online trở lại. Tuy nhiên sự mở cửa này bị giới hạn rất nhiều. Chúng tôi có...