Tình hình là mấy năm rồi VL không có viết Sớ cho VietNhim và chúc Tết cho tất cả những hội viên của VietNhim. Vậy thì năm nay VL lại tiếp tục tiếp nối truyền thống xưa. Tuy nhiên vì không có phát...