Trong thời gian gần đây VietNhim có 3 điều mới lạ nhất (sự thật thì 1 cái mới toanh và 2 cái được đánh bóng).

Thứ Nhất: Đó là cuộc thi tài giữa các hội viên trong ĐN do Moderator nguoibanthan_ph...