Search:

Type: Posts; User: VietLang; Keyword(s):

Search: Search took 0.03 seconds.

 1. Re: Sớ Táo Quân Đinh Hợi (2007) / Chúc Mừng Năm Mới

  Táo thần bị bịnh
  Trong mấy hôm qua
  Nay phải sức ra
  Giọng cao mà đọc
  Bài Sớ liên tục
  Hàng mấy trăm câu
  Giờ nhức cái đầu
  Mắt hoa, khô cổ
  Cho thần ngồi thở
  Nốc tá bia hơi
 2. Re: Sớ Táo Quân Đinh Hợi (2007) / Chúc Mừng Năm Mới

  Lại phen dậy sóng
  Đến với server
  Đang vui như mơ
  Thì gặp tai biến
  Vì host của Nhím
  Chẳng nói chẳng rằng
  Một câu phang ngang:
  "Ba ngày đóng cửa
  "có dọn thì cứ
  "làm lẹ lẹ lên
 3. Re: Sớ Táo Quân Đinh Hợi (2007) / Chúc Mừng Năm Mới

  Tháng Hai đau điếng
  Cho gã Việt Lang
  Vật bất ly thân
  Chính là laptop
  Nằm ngay trước mắt
  Bị cắp mới hay
  Trong mấy năm nay
  Mất bao tài liệu
  Bây giờ đành chịu
  Bài học nên thân
 4. Re: Sớ Táo Quân Đinh Hợi (2007) / Chúc Mừng Năm Mới

  Câu chuyện chưa hết
  Cho kẻ gặp xui
  Tháng Bảy đang vui
  Gặp tin sét nổ
  Số là web host
  Có chuyện phân bua
  Với chỗ server
  Ngày càng kịch chiến
  Tháng Bảy, Mười Chín
  Không nói không rằng
 5. Re: Sớ Táo Quân Đinh Hợi (2007) / Chúc Mừng Năm Mới

  Chuyện buồn mưa nắng
  Trình tấu đã xong
  Táo đảo một vòng
  Nói về Việt Nhím
  Từ ngày góp tiếng
  Đã quá hai năm
  Lắm sự thăng trầm
  Cho giòng lông nhọn
  Kể rõ nguồn ngọn
  Những việc xảy ra
 6. Re: Sớ Táo Quân Đinh Hợi (2007) / Chúc Mừng Năm Mới

  Kể lại một tí
  Năm Dậu xưa kia
  Bão Katrina
  Vô cùng tàn khốc
  Chuyện bên Mỹ Quốc
  Gặp trận cuồng phong
  Nước biển nước sông
  Dâng tràn ngập phố
  Điền, cầu, xa lộ
  Bị phá tan hoang
 7. Re: Sớ Táo Quân Đinh Hợi (2007) / Chúc Mừng Năm Mới

  Vì năm ngoái VL bị mất cái laptop nên không hoàn tất được bài Sớ Táo Quân cho năm Bính Tuất. Cũng chính vì thế mà bài Sớ Táo Quân năm nay sẽ có thêm một phần của bài năm ngoái mà VL đã đăng trong ĐN....
 8. Sớ Táo Quân Đinh Hợi (2007) / Chúc Mừng Năm Mới

  Năm hết, Tết đến :yea2:

  Hôm nay là 23 tháng Chạp ở Việt Nam nhưng là 22 tháng Chạp ở bên Mỹ và các nước phương Tây. Tục lệ hàng năm, VL muốn dùng bài Sớ Táo Quân để chúc Tết cho tất cả mọi người...
Results 1 to 8 of 8