Cánh Thiệp Đầu Xuân
Tân Nhạc: Lê Dinh
Cổ Nhạc: Hoàng Song Việt
Hương Lan

http://www.nhaccuatui.com/m/xTYdJwVOXi