Hay quá! Nếp thích cặp này hát hơn mấy cặp bây giờ.
Cảm ơn Nhím Băng! :grin3: