Mới vừa hoàn tất việc upgrade ?ộng Nhím vBulletin lên phiên bản 3.5.4 Tất cả đ?u bình thư?ng.