Hôm nay nghe lại bài này cảm thấy hay quá!!

Cảm ởn Nhím Băng nhiều. :thanks: