PDA

View Full Version : ?iên !Cometome
04-27-2005, 11:27 PM
hahahahahahahahhah ! điên hết rôi......................................

VietLang
04-28-2005, 09:30 AM
Chắc bạn cũng không được bình thư?ng ...

hoanghuy_germany
05-05-2005, 06:34 PM
thi di nhiên ko binh thương mà. ngư?i bình thương dâu co tu nói minh điên!!! kekekeke

LTYT
05-05-2005, 08:39 PM
Ngư?i điên mới không bao gi? nói mình điên.

VietTien
05-05-2005, 08:40 PM
Chắc mơ"i trốn nhà thương điên ra đó kakakka

DINHTHIPHUONGLOAN
05-15-2005, 03:02 AM
à ha !chốn ở nhà thương điên ra ,nhưng gi? lại mất tích rùi a. :shock:

vituu_hang
05-15-2005, 04:57 AM
haha... mấy bác dzui tính quá!

VietLang
05-19-2005, 01:34 PM
à ha !chốn ở nhà thương điên ra ,nhưng gi? lại mất tích rùi a. :shock:

Bị bắt trở vào trong đó chứ đâu :D

Vang Trang Dem
05-20-2005, 03:22 AM
hahhahahhaa tui kêu police á bắt lại rùi hahhaha