PDA

View Full Version : Thư cho bạn trẻCơn Mê Tình Ái
04-25-2005, 01:09 AM
Thư cho bạn trẻ

Hỡi ngư?i trẻ Việt Nam đang lưu vong ngoaì nước
Hẳn các bạn mỗi ngư?i đ?u mang mơ ước
Ta phải làm gì cho độc lập tự do
Cho kẻ ở ngư?i đi cùng một chuyến đò
Chở tư tưởng quê hương nuôi ngày v? đất mẹ
Hỡi các bạn những ngư?i con thế hệ
Giòng sử Việt Nam- ?inh- Lý- Lê- Trần- Nguyễn
Bốn ngàn năm văn hiến
Bao vinh nhục vui buồn
Xin cho nước trở v? nguồn
Quê hương tiếng khóc g?i hồn nước non
Sống vì nhau hãy sống còn
?ừng đem tiêu phí hao mòn tuổi xuân
Phất c?, tiến bước đưa chân
Hãy cùng nhau lập đoàn quân trở v?
Ngư?i đi phát nguyện l?i th?
Cho ngư?i ở lại đợi ngày v? vinh quang

-NQS-

Thơ Cao Tần

Sẽ có lúc rừng sâu bừng chuyển động
Những hùm thiêng cựa móng thét rung tr?i
Và sông núi sẽ vươn mình trổi dậy
Và c? bay trên đất nước xinh tươi