PDA

View Full Version : Khác nhau giữa internet explorer va Mozilla FireFox (pageokilaqua
04-24-2005, 06:08 AM
Tại sao mình viết 1 trang dùng java script nhưng trong khi mở chế độ internet explorer thì chạy và có toolbars và resize được...(nghĩa là 1 page hoàn chỉnh), còn khi mở trong Firefox thì không có những chế độ như vây. Nh? các bạn ai biết sửa dùm, cảm ơn rất nhi?u (xin lỗi vì lý do cá nhân nên mình đổi trang link thành www.abc.be ) :-)
<HEAD>
<TITLE></TITLE>
<LINK REV="made" HREF="mailto:">
<META NAME="generator" CONTENT="NoteTab Light 4.95">
<META NAME="author" CONTENT="">
<META NAME="description" CONTENT="">
<META NAME="keywords" CONTENT="">


<script language="javascript">
<!--
function OpenNewWindow(){
var m=open("http://www.abc.be/","","width=1015 height=600 location=1 toolbar=1 scrollbars=1 menubar=1 resizable=1 ");


}


//-->
</script>


</HEAD>

<BODY BGCOLOR="#FFFFFF" TEXT="#000000" LINK="#0000FF" VLINK="#800080" ALINK="#FF0000"><IMG SRC="photo.jpg" border=0 WIDTH="180" HEIGHT="60" ALT=" me " onClick="OpenNewWindow();" >

</body>
</html>

nobita
05-16-2005, 02:56 AM
uhm, dung là khac nhau

Mà chẳng hiểu tại sao... có cao thủ nào v? Web ko??

nonames
05-18-2005, 06:48 PM

cái này là do sự khác nhau của trình duyệt chứ không phải do đoạn code có vấn đ?

nonames
05-18-2005, 07:08 PM
Thử trong FF vào Tools> Options>Web Features b? đánh dấu blocl popup và đánh dấu Allow web sites to install sofwtware

gmtfan
05-22-2005, 03:22 PM
Sao hai topic giống y chang nhau vậy ta? Sao ôngbị xoá bớt nhi???

VietLang
05-23-2005, 11:35 AM
Khác nhau, đâu có giống. Làm sao mà xóa.

gmtfan
05-23-2005, 11:55 AM
Khác nhau, đâu có giống. Làm sao mà xóa.

gi? thì sau khi chat chít 1 hồi thành khác, chứ lúc Sun Apr 24, 2005 8:08 am mới tạo thì y chang nhau à...

Hic, công nhận chat chit ở đây kinh thật....

yeuemngandoi27
05-23-2005, 12:05 PM
G?i là nhím, chứ hổng phải chát hihihihi. Không cẩn thận là bị nhím te tua li?n. :g:

?úng rồi, 2 topic giống hết nhau, nhưng reply thì khác nhau. Kể cũng lạ....:D

VietLang
05-23-2005, 12:17 PM
ahhhhh ... đó là chỗ ... siêu việt của Nhím ::D

Y như ngồi thi?n dzị á, mỗi ngư?i thi?n đ?u có cảm giác khác nhau. Mỗi topic đ?u có cách ... nhím khác nhau ::D :lol:

okilaqua
05-29-2005, 12:56 AM
Cảm ơn các bạn rất nhi?u, mình đã tìm ra được rồi, chỉ thiếu 1 dấu ngoặc đơn nh? trước toolbar:

var m=open("http://www.abc.be/","","width=1015 height=600 location=1 'toolbar=1 scrollbars=1 menubar=1 resizable=1 ");

thenightstar
08-19-2005, 06:17 PM
với trư?ng hợp của bạn thì FireFox và IE đ?u chạy được nhưng thực ra có rất nhi?u đoạn javascript IE hỗ trợ chạy tốt nhưng FireFox không thể chạy được do FireFox hiện tại chưa hỗ trợ đầy đủ javascript