PDA

View Full Version : Khác nhau giữa internet explorer va Mozilla FireFox (pageokilaqua
04-24-2005, 06:07 AM
Tại sao mình viết 1 trang dùng java script nhưng trong khi mở chế độ internet explorer thì chạy và có toolbars và resize được...(nghĩa là 1 page hoàn chỉnh), còn khi mở trong Firefox thì không có những chế độ như vây. Nh? các bạn ai biết sửa dùm, cảm ơn rất nhi?u (xin lỗi vì lý do cá nhân nên mình đổi trang link thành www.abc.be ) :-)
<HEAD>
<TITLE></TITLE>
<LINK REV="made" HREF="mailto:">
<META NAME="generator" CONTENT="NoteTab Light 4.95">
<META NAME="author" CONTENT="">
<META NAME="description" CONTENT="">
<META NAME="keywords" CONTENT="">


<script language="javascript">
<!--
function OpenNewWindow(){
var m=open("http://www.abc.be/","","width=1015 height=600 location=1 toolbar=1 scrollbars=1 menubar=1 resizable=1 ");


}


//-->
</script>


</HEAD>

<BODY BGCOLOR="#FFFFFF" TEXT="#000000" LINK="#0000FF" VLINK="#800080" ALINK="#FF0000"><IMG SRC="photo.jpg" border=0 WIDTH="180" HEIGHT="60" ALT=" paradiso " onClick="OpenNewWindow();" >

</body>
</html>

viet_an
05-20-2005, 07:24 PM
Mozilla FireFox có thể mở được nhi?u tab

viet_an
05-20-2005, 07:24 PM
Mozilla FireFox có thể mở được nhi?u tab cùng luc ,

VietLang
05-20-2005, 08:05 PM
Khi bạn trả l?i cho ai trong Diễn ?àn, chỉ cần trả l?i 1 lần là đủ rồi.

Nếu làm hơn sẽ bị g?i là spam.

Cám ơn.

gmtfan
05-22-2005, 12:59 PM
Hiện tại, vì đa số website đ?u được thế kế cho IE cả, nên chỉ những browser IE hoặc có nhân IE như là Avant Browser, Maxthon (MyIE cũ), Crazy Bowser.... (mấy cái ni cũng duyệt theo bảng, dùng nhi?u tab, hay hơnhẳn Firefox) hiển thị đúng nguyên dạng thiết kệ
Những trình duyệt nhân Mozilla như irefox hay Nétcap thì không ểnthị đúng là đương nhiện.

Cần th?i gian rất dài để Firefox nói riêng hay các trình duyệt nhân Mozilla co thể phat 1triển để hiển thị một cách tương thích nhất...

VietLang
05-23-2005, 11:33 AM
Nhưng có ngư?i lại nói cách Netscape và Firefox "đ?c" website mới đúng, còn cách của IE chỉ do Microsoft chế ra để độc chiếm thị trư?ng.