PDA

View Full Version : Mưa Ngàn - Hồ DzếnhAnonymous
06-11-2005, 07:11 PM
Mưa Ngàn

Tháng tư, nước lũ, mưa ngàn,
Nước xuôi đem hết lá vàng gửi xuôi .
?ư?ng v?: sông ngập, cầu trôi,
Lối sang quê bạn xa xôi quá chừng!
Bao gi? nước rút kh?i rừng,
Cho đò ghé bến, cho sông nối cầu .
Cho hai ta được gần nhau,
Cho trăng đứng bóng, đôi đầu chung mơ!
Dưới đây anh đếm từng gi,
Nhắm đôi mắt, mộng: lúc đò cặp sông...