PDA

View Full Version : Mùa Xuân Mới - Hồ DzếnhAnonymous
06-11-2005, 07:14 PM
Mùa Xuân Mới

Non sông đương lúc bừng bừng dậy,
Khí vũ hiên ngang dồn m?i lòng...
Bút hỡi, thiêng liêng, Ngư?i hãy cháy,
Kiếm thần lia ánh lên từng không.

Ta đứng nơi đây nguyện một l?i:
"Non kia dù lở, bãi kia bồi,
?ất thiêng không để dành hai giống,
Linh khí Tr?i Nam đúc một nòi."

?ây, nửa đ?i đau thấy dáng xuân,
?ất hoa thở mạnh, gió thơm gần,
Ta quàng tay nh? ghì Non nước,
Như gã si tình say ái ân!

Ngư?i hãy cùng ta dạo cảnh xuân,
Yêu nhau cho bõ lúc phong trần.
Nhịp đ?i lên mạnh, hồn ta đẹp,
Thơ ý rung mùa vang dưới chân.