PDA

View Full Version : Muôn Trùng - Hồ DzếnhAnonymous
06-11-2005, 07:17 PM
Muôn Trùng

tình vạn dặm, tên ngư?i yêu chắc đẹp
ngư?i và tôi xa quá đỗi muôn trùng
tôi với ngư?i chưa một giấc mơ chung
đ?i viễn xứ, nên tình không thấu hết

hoài mộng cho tin, nghi ng? để biết
hỡi ngư?i duyên, ngư?i xa cách muôn trùng !
đến bao gi? nằm ngủ giấc mơ chung
cho thơ sáng diễn quanh hồn thắm thiết ?

hỡi ngư?i đẹp chưa bao gi? quen biết
mắt ngư?i lo hay đôi mắt ngư?i buồn ?
tóc tơ dài, hay dáng bước thuôn thuôn
ngư?i có khóc những khi tr?i rất đẹp ?

rồi một buổi nghe tin ngư?i...bỗng chết!
rũ hồn sầu trong một thoáng mong manh
tôi v? đây, đư?ng ngập bóng thu xanh
đem thơ thắm, ủ thiên tình bất diệt!

tôi h?i hết lòng sầu hay mắt đẹp?
xưa tuy xa, nay lại quá muôn trùng
hỡi ngư?i duyên, ngư?i thương nhớ tôi không ?
tôi yêu lắm, dẫu tình chưa giãi hết

và...tôi khóc những khi tr?i rất đẹp...