PDA

View Full Version : Ngư?i Thơ - Hồ DzếnhAnonymous
06-11-2005, 07:21 PM
Ngư?i Thơ

Có những ngư?i thơ rất gi?i thơ,
Óc thư?ng đi vắng, mắt theo mơ,
Chân đi ắt hẳn không cần đất,
Giữa cõi trần gian, bước hững h?.

Chàng ta làm toán để mơ duyên,
Dấu sắc thư?ng hay đánh dấu huy?n,
Lắm lúc thơ v? không kịp viết,
Vần "e" bỗng hạ xuống ... vần "uyên".

Bốn khóa thi li?n h?ng mất năm,
Cuộc đ?i khó quá, tình đ?i thâm .
Ra v? mẹ h?i :" Con thi đậu ?"
- " Thưa dạ! Vì con trót ... viết nhầm! "

Thầy giáo thư?ng khen tự buổi đầu :
"Anh này không khéo h?ng v? sau! "
Nhưng chàng trai ấy tin mình lắm,
Thầm nhủ :" ??i ai thiết sự giàu ."

Chàng trai năm trước vẫn như nay,
Vì vẫn lơ mơ suốt cả ngày,
Có lẽ tên mình không nhớ nữa,
Vẫn tìm khăn mặt vắt trên ... tay