PDA

View Full Version : Mầu Cây Trong Khói - Hồ Dzếnh



Anonymous
06-11-2005, 07:04 PM
Mầu Cây Trong Khói

Trên đư?ng v? nhớ đầy...
Chi?u chậm đưa chân ngày,
Tiếng buồn vang trong mây...
Tiếng buồn vang trong mây...

Chim rừng quên cất cánh,
Gió say tình ngây ngây,
Có phải sầu vạn cổ
Chất trong hồn chi?u nay?

Tôi là ngư?i lữ khách,
Mầu chi?u khó làm khuây,
Ngỡ lòng mình là Rừng,
Ngỡ hồn mình là Mây,

Nhớ nhà châm điếu thuốc,
Khói huy?n bay lên cây...