PDA

View Full Version : Yêu - Xuân Diệumschbt
05-30-2005, 08:03 PM
Yêu _ Xuân Diệu

Yêu là chết ở trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu
Cho rất nhi?u song chẳng nhận bao nhiêu,
Ngư?i ta phụ, hoặc th? ơ, chẳng biết.
Phút gần gũi cũng như gi? chia biệt.
Tưởng trăng tàn, hoa tạ, với hồn tiêu,
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu!

Yêu, là chết ở trong lòng một ít.
H? lạc lối giữa u sầu m? mịt
Những ngư?i si theo dõi dấu chân yêu.
Và cảnh đ?i là sa mạc vô liêu
Và tình ái là sợi dây vấn vít.
Yêu, là chết ở trong lòng một ít