PDA

View Full Version : Anh Viết Bài Thơ - Huy Cậnchuoicu
06-07-2005, 04:49 AM
Anh viết bài thơ

Anh viết bài thơ giữa ánh khuya
C? cây yên ngủ. Gió xa v?
Anh nhìn em ngủ hồn hiu nhẹ
Như bóng vư?n trưa xanh tiếng ve

Biển lặng em nằm trong gió êm
Anh là bóng thức của hồn em
Ngoài kia sao cũng từng đôi sáng
Từng cặp nhân vàng trong trái đêm.

Bát ngát lòng anh giữa trái đ?i
Hai ta đôi hạt giữa nghìn đôi
Gió khuya nào biết xuân, hè nữa?
Em mộng đi?u chi, miệng thoảng cư?i.