PDA

View Full Version : -_-Cometome
04-21-2005, 11:29 AM
Tôi chỉ muốn nghe nhạc thôi !
đừng bắt tôi post bài !T_T :-<

NhimTinh
04-21-2005, 02:09 PM
lại nhăn mặt? lol

caynhalavuon
04-21-2005, 05:28 PM
ăn gian wá vietlang oi

VietLang
04-22-2005, 02:55 AM
?ể VL cảnh cáo.