PDA

View Full Version : tr?i ơi !Cometome
04-21-2005, 11:26 AM
Tôi chỉ muốn nghe nhạc thôi !
đừng bắt tôi post bài !T_T

VietLang
04-22-2005, 02:52 AM
Vì phải bảo vệ bandwidth chúng tôi đành làm như vầy.